El Carrer de Sant Llogari

Bàsicament urbanitzat al llarg del segle XVIII, recorre el camí que des de Monistrol de Calders s'adreça a Sant Llogari de Castellet; d'aquesta realitat en treu el nom. Està situat damunt de la riba dreta de la Riera de Sant Joan; el carrer va guanyant alçada conforme s'allunya del poble i s'apropa a Saladic. Les cases estaven originalment totes arrenglerades al nord del carrer, davant de la riera, però amb el pas del temps es van anar construint algunes naus al costat de migdia, d'esquena a la riera, i algunes d'aquestes naus han acabat esdevenint cases. Actualment el carrer acaba en un revolt molt marcat que va a enllaçar amb la Carretera de Saladic, però abans, a partir de la darrera casa continuava recte, passava per la Vinya del Puig Xic, i anava a sortir davant mateix de la casa de Saladic.

Els únics canvis de nom que ha sofert aquest carrer és la difícil castellanització del seu nom: San Leodegario ha estat la més utilitzada, tot i que en alguns documents apareix com a San Olegario.

Les cases del carrer més llarg de Monistrol de Calders, que es mostren en el mapa adjunt, són les següents:

Al costat nord:

Cal Tomeu (1 i 3),
Cal Jep Dó
(5), Cal Llogari (7), Cal Senyor (o Cal Sastre Senyor) (9), Cal Coix (11), Cal Xei (antigament, Cal Paloma) (13), Cal Blancu (15), Cal Reig (17), Cal Pedru (19), Cal Jan (antigament Cal Plans, Ca l'Esquirol i Cal Jan Ferrer) (21), Cal Matagats (modernament anomenat Cal Clareta) (23), Ca la Tresona (que gairebé sempre formà part de Cal Matagats) (25), Cal Manuela (27), Cal Mussarra (abans, Cal Jep o Jan Mussarra) (29), Cal Tasar (31), el magatzem -antiga granja- de Cal Tasar on es troba El Barral (33), Cal Cuca (35), Cal Dretxu (37), Ca la Mundeta (antigament, Cal Copa) (39), Cal Reus (41), Cal Quel (antigament, Cal Matró) (43), Cal Fermí (45), Cal Peteret (47), Cal Bernat (49), Cal Clareta (51), Cal Nanju (o Ca la Nanja, modernament Cal Saladic) (53), Cal Llebrer (abans, Ca l'Agnès) (55), Cal Feliu Rènec (o Ca la Pepa, modernament Cal Pineda) (57), Cal Mieta (o Ca la Periquina, modernament Cal Manel) (59), Cal Quirzetó (o Cal Ciscu, o Cal Planell) (63, 65 i 67), la casa desapareguda de Cal Toia o Ca la Manuela (69) i Cal Pitjat (71).

Al costat sud, davant de Cal Tomeu i Cal Jep Dó:

  Ca l'Espardenyer (antigament Cal Montserrat) -l'entrada principal dóna al Carrer del Torrent- (2), Cal Ferrer de la Closella (4).

Al costat
, davant de Cal Reig, Cal Pedru, Cal Manuela i Cal Mussarra, dues cases de la segona meitat del segle XX:

  Cal German (16), Cal Jan (20) i Casa Nova de Cal Cuca (22). El 1880 hi consten, amb el número 16, una altra casa de Cal Pedru, i amb el 18, Cal Feliu Reus. També hi consta una casa amb un sol habitant més amunt de Cal Pitjat.


Tornar a l'índex de carrers