Cal Dretxu

 

 

 
 

['kal'dɾɛu]

 

Cal Dretxu, des de llevant

 

Carrer de Sant Llogari, 37

 

(abans, 29)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8437027 (8437027DG1283N0001AZ)

418271,5 E – 4623539,9 N

451,4 m alt

La casa, des de ponent

 

Casa esmentada el 1883: Jaume Tañà i Sibina, paleta, casat, de 38 anys, veí de Breda, ven perpètuament a Pius Estrada i Pineda, pagès vi-du, de 53 anys, veí de Monistrol de Calders, una casa de dues naus del carrer de Sant Llogari, assenyalada amb el número 31, que limita a orient o dreta amb la casa de Valentí Casarramona, a migdia o davant amb el carrer, a ponent o esquerra amb la casa de Pau Bosch, i a cerç o esquena amb terres de Saladic (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 3 de febrer; ACBG, AHPM F – 44, núm. 15)

Propietaris i estadants:

1783: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Cadastre, AMC)

1816: Casa Dretxo (Contribucions, AMCalLluís)

1828: Pau Bosch (i Arnaus), jornaler, Margarida Pla i Fabré, la mare, Francesca (Arnaus), i els germans Jaume i Pere Bosch (i Arnaus) (Pa-dró, AMC)

1830: Pau Bosch (i Arnaus) (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Pau Bosch (i Arnaus), jornaler, Margarida (Pla i Fabré), Francesca, Antònia i Magdalena Bosch (i Pla) (Padró, AMC)

1855: Joan Sallas i Font, jornaler, Francesca Bosch (i Pla o Casas), Margarida Pla (podria ser Casas), vídua, i Antònia i Magdalena Bosch i Casas (potser Pla) (Padró, AMC)

1857: Joan Sallas i Font, jornaler, Francesca (Bosch i) Pla (és la mateix anterior) i Margarida Pla, vídua (Padró, AMC)

1860: Joan Sallas i Font, jornaler, Francesca Bosch i Pla (com abans), Concepció Sallas i Bosch, Antònia Bosch i Pla, germana de la mestres-sa de casa, i Margarida Pla, vídua, mare (Padró, ACalLluís)

1866: Josep Sanpedro i Blanch, Francesca Bosch i Pla, Margarida Pla i Casas, vídua, i Antònia i Magdalena Vosch i Pla (Padró, AMC)

1868: Josep Sanpera (i Blanch), jornaler, Francesca Bosch (i Pla), Margarida Pla (i Fabrés o Casas), vídua, i Magdalena Bosch (i Pla) (Padró, AMC)

1880: Josep Sanpera i Blanch, jornaler, Francesca Bosch i Pla i Joan Sanpera i Bosch, jornaler (Padró, AMC)

1882: Josep Sanpera (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Josep Sanpera i Blanch, vidu, i Joan Sanpera i Bosch, jornalers tots dos (Padró, AMC)

1911: Jaume Bou i Bosch, jornaler, Rosa Puigmartí i Catot i Maria i Josep Bou i Puigmartí, a més de Teresa Masip, expòsita, afillada (Padró, AMC)

1920 a 1926: Jaume Bou i Bosch, jornaler, Rosa Puigmartí i Catot i Maria, Josep i Mercè Bou i Puigmartí, a més de Teresa Masip, expòsita, afillada (Padró, AMC)

1930 i 1935: Jaume Bou i Bosch, jornaler, Rosa Puigmartí i Catot i Maria, Josep i Mercè Bou i Puigmartí, a més de Teresa Masip, expòsita, afillada, tots quatre obrers (Padró, AMMdC)

1940: Jaume Bou i Bosch, jornaler, Rosa Puigmartí i Catot i Josep, obrer tèxtil, i Mercè Bou i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1945: Rosa Puigmartí i Catot, vídua, i Josep, teixidor, i Mercè, rodetera, Bou i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1950 i 1955: Rosa Puigmartí i Catot, vídua, i Josep Bou i Puigmartí, peó (Padró, AMMdC)

1953: Josep Bou i Puigmartí (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1960: Josep Bou i Puigmartí, peó (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové del malnom amb què es coneixia un dels amos o estadants d'aquesta casa. El primer que hi ha documentat és Pau Bosch i Arnaus, el 1816

1882: Casa de tres plantes, fa 325 m2. 1953: Casa de tres plantes, fa 13 x 9 m2 de construcció i 16,8 x 23 de solar.

Pau Bosch i Arnaus > Francesca Bosch i Pla (herència) > Josep Sanpera i Blanch (herència, muller) > Jaume Bou i Bosch (herència) > Josep Bou i Puigmartí (herència)

Casa del 1700 refeta a principis del segle XX i reformada de manera important a darreries del mateix segle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)