Cal Senyor

 

(Cal Sastre Senyor)

 

 

 
 

['kalsə'ɲo]

(['kal'sastɾəsə'ɲo])

 

Cal Senyor

Carrer de Sant Llogari, 9

 

(abans, 7)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238604 (8238604DG1283N0001KZ)

418143,5 E – 4623607,1 N

449,4 m alt

 

 

Casa esmentada el 1786 com a Cal Sastre Senyor, i el 1880 com a Cal Senyor. De la sèrie de cases del primer tram del carrer de Sant Llo-gari, quasi totes construïdes al segle XVIII pels Puigmartí, Cal Senyor és l'única que mantingué el cognom, ja que és l'única on sempre hi havia hagut hereus, fins a la compra feta per Miquel Catot el 1950, que poguessin conservar-lo

Propietaris i estadants:

1727: Josep Puigmartí, sastre, és esmentat en unes delimitacions (Notari Pere Pujol, de Moià, 23 de maig; ACA, Notarials de Manresa, 100, f. 314 v)

1762: Josep Puigmartí, negociant de Monistrol de Calders, i Rosa Batlles, muller seva, per poder pagar la construcció d’una casa creen i venen un censal a la Comunitat de Preveres de Moià. Li fa de fermança Josep Puigmartí, ferrer (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià; ACA, Notarials de Manresa, 136, f. 3, del 3 de gener). Cal acabar de comprovar si és aquesta casa, però per les dates, correspon

1783-1786: Josep Puigmartí, lo Senyor, inhàbil, i el seu fill Jaume (Cadastre del 1783, AMC)

1786: Josep Puigmartí, lo Sastre Senyor (esmentat com a límit en la venda d'una casa: Notari Ramon Bussanya, de Moià, 1819; ACA, Notarials de Manresa, 241, f. 107 del 1819)

1816: Bernat i Josep Puigmartí (i Batlles), germans (Contribucions, ACalLluís)

1851-1855: Jaume Puigmartí i Grané, la seva muller, Francesca Singla i Parich, i Josep i Andreu Puigmartí i Singla (Padró, AMC)

1859: Jaume Puigmartí i Grané, la seva muller, Francesca Singla i Parich, Josep i Andreu Puigmartí i Singla i Rosa Creix, minyona (Padró, AMC)

1860: Jaume Puigmartí i Grané, Francesca Singla i Parich, Josep i Andreu Puigmartí i Singla, la muller de Josep, Josepa Ferrer i Puntí, a més de la minyona, Rosa Creix (Padró, ACalLluís)

1866: Jaume Puigmartí i Grané, Francesca Singla i Parich, Andreu i Josep Puigmartí i Singla, Josepa Ferrer i Puntí i Jaume i Francesca Puig-martí i Ferrer (Padró, AMC)

1868: Jaume Puigmartí (i Grané), Francesca Singla (i Parich), Josep Puigmartí i Singla, Josepa Ferrer i Puntí i Jaume, Francesca i Joan Puig-martí i Ferrer (Padró, AMC)

1880: Josep Puigmartí i Singla, la seva muller, Josepa Ferrer i Puntí, i Jaume, Francesca, Joan, Teresa i Maria Puigmartí i Ferrer (Padró, AMC)

1882: Vídua de Josep Puigmartí, Senyor (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Jaume i Lluís Puigmartí i Ferrer (Padró, AMC)

1911: Jaume Puigmartí i Farré, jornaler, Margarida Oller i Pineda, Josep Puigmartí i Oller i Lluís Puigmartí i Ferrer (Padró, AMC)

1920 i 1921: Jaume Puigmartí i Ferrer, jornaler, Margarida Oller i Pineda, i Josep, Teresa, Josepa i Maria Puigmartí i Oller (Padró, AMC)

1924 a 1926: Benet Rosiñol i Ciuró, jornaler, Maria Oller i Pineda, obrera, i Trinitat, Josep i Antònia Rosiñol i Oller (Padró, AMC)

1930 i 1935: Jaume Solé i Ribot, jornaler, Maria Canal i Pratdesaba i Manuel Solé i Canal (Padró, AMMdC) (llogaters)

1940 a 1960: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

1953: Miquel Catot i Jo (Contribució territorial urbana, AMMdC)

El nom de la casa es deu al sobrenom amb què es coneixia Jaume Puigmartí i Graner, Senyor (Cadastre del 1783, AMC)

Josep Puigmartí > Josep Puigmartí i Batlles (herència) > Jaume Puigmartí i Grané (herència) > Josep Puigmartí i Singla (herència) > Jau-me Puigmartí i Ferrer (herència) > Miquel Catot i Jo (compra)

1882: Casa de tres plantes, fa 154 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9 x 13 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (llevant): Cal Coix; esquerra (ponent): Cal Llogari; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic

Casa de vers el 1700, remodelada el 1950; una de les afectacions importants és la substitució de la porta, possiblement amb llinda, per una de garatge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)