Cal Llebrer

 

(abans, Ca l'Agnès)

 

 
 

['kaʎʎə'βɾe]

 

(['kag'nɛs])

 

Cal Llebrer, des del

costat de ponent

Carrer de Sant Llogari, 55 (abans, 49, 53 i 57)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8437018 (8437018DG1283N0001EZ)

418359,3 E – 4623454,2 N

465,1 m alt

 

 

Casa esmentada el  (Padró, AMC)

Propietaris i estadants:

1828: No es pot determinar del tot, però possiblement eren Agustí Puigmartí i Musarra, Maria Àngela Pla i Jo, i Rosa, Esteve, Josep, Llo-gari, Maria Àngela, Margarida i Francesca Puigmartí i Pla. La mare d'Agustí Puigmartí era Agnès Musarra (Padró, AMC). Els Puigmartí eren els amos també de Cal Nanju, la casa veïna pel costat de ponent

1856: Venda de la casa per part de Josep Puigmartí (i Pla), pagès habitant a Gràcia, amb consentiment dels seus germans Llogari i Esteve, pagesos habitants a Terrassa, a Llogari Casarramona (i Estiragués), el qual la inclou en els seus capítols matrimonials el 1857 amb Maria Vilaseca i Ferrer, primera muller seva (Comptadoria d'hipoteques de Monistrol de Calders, llibre primer, núm. 104, ACBG, i Notari Pius Tra-serra, de Calders, del 4 de febrer; ACA, Notarials de Manresa, 19, núm. 14)

1851-1860: Josep Puigmartí i Pla, Ignàsia Picañol i Murera, i Sebastià, Josepa i Concepció Puigmartí i Picañol (Padró, AMC)

1866-1868: Llogari Casarramona (i Estiragués), Teresa Terradellas (i Sans), i Salvador i Josep Casarramona i Terradellas (Padró, AMC)

1880: Sebastià Picañol i Morell, Elena Jo i Cumellas, Víctor i Josep Picañol i Jo, i la muller de Josep, Francesca Tañà (i Soler), i llurs fills, Isi-dre, Antoni, Maria i Francesca Picañol i Tañà (Padró, AMC). La casa consta com a Ca l'Agnès

1882: Josep Puigmartí, Nanju (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: No hi consta (Padró, AMC)

1911: Josep Picañol i Jo, jornaler, Francesca Tañà i Soler, Sebastià i Antoni Picañol i Tañà i Carme Tarrés i Jo (Padró, AMC)

1921: Josep Picañol i Jo, jornaler vidu, Antoni Picañol i Tañà, jornaler, Carme Tarrés i Jo, Maria i Francesca Picañol i Tarrés, i l'afillada Maria Riera i Expòsita (Padró, AMC)

1924 a 1935: Antoni Picañol i Tañà, jornaler, Carme Tarrés i Jo, Maria i Francesca Picañol i Tarrés, i l'afillada, ara anomenada Maria Picañol i Riera (Padrons, AMMdC)

1940: Antoni Picañol i Tañà, jornaler, Carme Tarrés i Jo, Maria Picañol i Tarrés, obrera tèxtil, Lluís Jo i Jo i Francesca Picañol i Tarrés, tots dos teixidors (Padró, AMMdC)

1953: Joan Puigmartí i Trullàs (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1945 a 1960: Lluís Jo i Jo, jornaler, Francesca Picañol i Tarrés, teixidora, i Ezequiel i Maria del Carme Jo i Picañol, escolars (Padrons, AMMdC)

El nom antic de la casa es deu a Agnès Musarra, muller de Josep Puigmartí i mare d'Agustí Puigmartí i Musarra, que vivien en aquesta ca-sa el primer terç del segle XIX. El nom modern, Cal Llebrer, deu procedir del sobrenom d'algun dels seus habitants

Josep Puigmartí > Agustí Puigmartí i Musarra (herència) > Josep Puigmartí i Pla (herència) > Llogari Casarramona i Estiragués (compra) > > Sebastià Picañol i Morell (compra) > Josep Picañol i Jo (herència) > Antoni Picañol i Tañà (herència) > Maria Picañol i Tarrés (herència) > Lluís Jo i Jo (herència, matrimoni) > Ezequiel Jo i Picañol (herència)

Casa remodelada el 1919, amb posteriors reformes per anar-la adequant a les noves necessitats, però sense tocar-ne l'estructura bàsica. Es va refer del tot la façana, variant la situació de la porta

 

 

 

 

 

L'actual garatge, amb una volta catalana del XVIII

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)