Cal Tasar

 

 

 
 

['kaltə'za]

 

Cal Tasar, des de llevant

Carrer de Sant Llogari, 31

 

(abans, 25)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 23 de Monistrol de Calders, tom 719, foli 86, finca 847, inscripció 3a

Cadastre:

Finca urbana 8338703 (8238703DG1283N0001TZ)

418107,5 E – 4623620,9 N

446,5 m alt

Cal Tasar, des de ponent

 

Casa esmentada el 1816 en una llista de contribuents com a Tasar Catot.

Propietaris i estadants:

1783: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Cadastre, AMC)

1816: Tasar Catot (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Josep Catot (i Colillas) (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Josep Catot i Mussarra, jornaler, vidu, el seu fill, Antoni Catot i Puigmartí, i la seva germana Maria Catot i Mussarra (Padró, AMC)

1854: Capítols matrimonials entre Anton Catot i Puigmartí, bracer de Monistrol de Calders, fill de Josep, també bracer de dit poble, i de Maria, difunta, amb Valentina Ponsa i Galí, donzella del mateix lloc, filla de Tomàs, bracer, i de Margarida, vivents. El pare dóna al fill els seus béns, entre els quals hi ha una petita casa amb el seu hortet al carrer de Sant Llogari, que afronta a sol ixent amb terres de Jaume Puigmartí, a migdia amb la riera, a ponent amb Josep Mussarra i a tramuntana amb terres també de dit Puigmartí (Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, 24 de setembre; ACA, Notarials de Manresa, 254, f. 286 r)

1855 i 1857: Antoni Catot i Puigmartí, jornaler, Valentina Ponsa i Galí, Antoni Catot i Ponsa i Maria Catot i Mussarra, tia del cap de casa (Padrons, AMC)

1860: Antoni Catot i Puigmartí, jornaler, Teresa Vilatersana i Parich, Antoni Catot i Ponsa, fill del primer matrimoni del cap de casa (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Antoni Catot i Puigmartí, jornaler, Teresa Vilatersana i Parich, Antoni Catot i Ponsa, fill del primer matrimoni del cap de casa, i Teresa Catot i Vilatersana, filla del segon (Padrons, AMC)

1880: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1882: Antoni Catot, Tasar (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Feliu Ponsa i Font, jornaler, Josepa Prat i Roca i Maria, Àngela, Antònia i Sebastià Ponsa i Prat (Padró, AMC)

1911: Feliu Ponsa i Font, jornaler, Josepa Prat i Roca i Maria, Àngela, Antònia, Sebastià i Valentí Ponsa i Prat (Padró, AMC)

1920: Valentí Ponsa i Prat, jornaler, Dolors Puigmartí i Solé i Josepa, Maria, Encarnació i Feliu Ponsa i Puigmartí (Padró, AMC)

1921: Feliu Ponsa i Font, jornaler, Josepa Prat i Roca, Sebastià Ponsa i Prat, Valentí Ponsa i Prat, jornaler, Dolors Puigmartí i Solà, i Josepa, Maria, Encarnació i Feliu Ponsa i Puigmartí (Padró, AMC). Provenen de Cal Reig i se n'hi tornen

1924 a 1926: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1930 i 1935: Feliu Ponsa i Font, jornaler, Josepa Prat i Roca, Valentí Ponsa i Prat, jornaler, Dolors Puigmartí i Solà, i Maria i Encarnació, obreres, i Feliu i Mercè, escolars, Ponsa i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1940: Valentí Ponsa i Prat, jornaler, Dolors Puigmartí i Solà i Encarnació, infermera, i Mercè, obrera tèxtil, Ponsa i Puigmartí; Francesc Bosch i Calvó, contramestre, Josepa Ponsa i Puigmartí, obrera tèxtil, i Albert i Valentí Bosch i Ponsa, escolars (Padró, AMMdC)

1945: Valentí Ponsa i Prat, jornaler, Dolors Puigmartí i Solà i Encarnació i Mercè, infermeres, Ponsa i Puigmartí; Francesc Bosch i Calvó, jor-naler, Josepa Ponsa i Puigmartí, rodetera, i Albert, Valentí i Ernest Bosch i Ponsa, escolars (Padró, AMMdC)

1950: Francesc Bosch i Calvó, jornaler, Josepa Ponsa i Puigmartí, rodetera, i Albert, picapedrer, i Valentí, Ernest i Antoni, escolars, Bosch i Ponsa; Valentí Ponsa i Prat, jornaler, Dolors Puigmartí i Solà i Encarnació i Mercè, infermeres, Ponsa i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1953: Valentí Ponsa i Prat (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Valentí Ponsa i Prat, jornaler, i Dolors Puigmartí i Solà; Francesc Bosch i Calvó, jornaler, Josepa Ponsa i Puigmartí, rodetera, i Albert, picapedrer, Valentí, forner, i Ernest i Antoni, escolars, Bosch i Ponsa (Padró, AMMdC)

1960: Francesc Bosch i Calvó, jornaler, Josepa Ponsa i Puigmartí, rodetera, i Albert, picapedrer, Valentí, forner, Ernest, mecànic, i Antoni, escolar, Bosch i Ponsa (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové de l'hipocorístic per afèresi del nom propi Baltasar: Tasar. Es refereix a Baltasar Catot, el membre més antic dels Catot que fins ara s'han pogut enllaçar, nascut vers 1725 i casat amb Maria Colillas i Espinalt. Així, doncs, Cal Tasar seria la casa pairal de tots els Catot monistrolencs del segle XXI

Baltasar Catot > Josep Catot i Colillas (herència) > Josep Catot i Mussarra > Antoni Catot i Puigmartí (herència) > Antoni Catot i Ponsa (herència) > Valentí Ponsa i Prat (herència) > Josepa Ponsa i Puigmartí (herència) > Albert Bosch i Ponsa (herència)

1882: Casa de tres plantes, fa 121 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa entre 9 i 11 x 8 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (llevant): Camí del Camp de Futbol; esquerra (ponent): Cal Mussarra; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Camp de Futbol de Cal Met (antigament, de la Germandat de pagesos)

Casa de vers el 1800, adaptada interiorment diverses vegades per tal de modernitzar-ne l'interior