Cal Reus

 

(antigament, Cal Baró

i Cal Tereseta)

 

 
 

['kal'rɛws]

 

(['kalbə'ɾo] i ['kaltəɾə'zɛ])

 

Cal Reus, des de ponent

Carrer de Sant Llogari, 41

(abans, 33)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8337025 (8437025DG1283N0001HZ)

418286,5 E – 4623525,9 N

455,2 m alt

La casa, des de llevant

 

Casa esmentada el 1759 quan, encara no construïda, era un pati de terra ja propietat del seu constructor, Josep Arnaus: Francesc Saladich, pagès hereu el Mas Saladic, de Monistrol de Calders, i Josep Saladich, pagès del mateix lloc, pare i fill, estableixen Pere Arnaus, treballa-dor del mateix lloc, en un pati de terra en pertinences del Mas Golobard: tot aquell pati de terra â obs de construir casa, de sis canes i cinc pams d’amplària de sol ixent a ponent, i de vint-i-una canes i quatre pams de llargària de migdia a tramuntana, que afronta a sol ixent amb les honors que els resten de dit mas, a migdia amb la riera que discorre de les fonts de Rubió, a ponent amb un pati de terra establert a Josep Arnaus, treballador del mateix lloc, i a tramuntana amb terres que també resten als venedors (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 11 d'abril; ACA, Notarials de Manresa, 133, f. 144). La llinda de la casa assenyala molt probablement la data de l'acaba-ment de la casa: 1774

Propietaris i estadants:

1774: Josep Arnaus (Llinda de la casa)

1783: Josep Arnaus, jornaler, amb el seu fill Pau (Cadastre, AMC)

1816: Casa Tareseta (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Casa Taraseta (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Valentí Casarramona (i Carbonell), teixidor de lli, Maria (Huguet), Francesc Jo, Mònica (Casarramona i Huguet) i Maria Jo (i Casarra-mona) (Padró, AMC)

1855: Francesc Jo i Puigmartí, jornaler, Mònica Casarramona (i Huguet) i Maria Jo i Casarramona (Padró, AMC)

1857: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1860: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Francesc Jo i Comellas (és el mateix anomenat Puigmartí, anteriorment), jornaler, Mònica Casarramona i Huguet i Maria, Bo-nifaci i Filomena Jo i Casarramona (Padró, AMC)

1880: Francesc Jo i Comellas, jornaler, Mònica Casarramona i Huguet i Bonifaci, Josep i Maria Jo i Casarramona (Padró, AMC) Casa Baró (Padró de veïns del 1880, llista; AMC)

1882: Francesc Jo, Reus (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Bonifaci Jo i Casarramona, jornaler, Dolors Brossa i Casús, Carme i Feliu Jo i Brossa (Padró, AMC)

1911: Bonifaci Jo i Casarramona, jornaler, Dolors Brossa i Casús, Carme, Feliu i Loreto Jo i Brossa, Antonina Brossa i Casús i Francesc Car-rera i Brossa, nebot, fill de la darrera (Padró, AMC)

1920 i 1921: Bonifaci Jo i Casarramona, jornaler, Dolors Brosa i Casús i Carme, Feliu i Loreto Jo i Brosa (Padró, AMC). Se'n van a Cal Faci

1924 a 1950: No hi consta ningú (Padrons, AMC i AMMdC)

1953: Carme Jo i Brossa (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Josep Canet i Carrera, jornaler, Rosa Vila i Torres i Ramon Canet i Vila (Padró, AMMdC)

1960: Josep Canet i Carrera, jornaler, Rosa Vila i Torres i Ramon i Pilar Canet i Vila (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové del sobrenom del seu amo i estadant, sense que es pugui determinar ara per ara la raó d'aquest sobrenom. El primer documentat com a Reus és Francesc Jo i Comellas, el 1882. Anteriorment surt documentada com a Cal Baró i Cal Tereseta. Una llista de vers 1810 esmenta Pau Arnaus amb el sobrenom de Tereseta (ACalFeliudelForn, doc. 81)

1882: Casa de dues plantes; fa 240 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9 x 6 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (llevant): Cal Quel; esquerra (ponent): Ca la Mundeta; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): terres antigament de Saladic

Francesc Arnaus > Pau Arnaus (herència) > Valentí Casarramona i Carbonell (compra) > Mònica Casarramona i Huguet (herència) > Boni-faci Jo i Casarramona (herència) > Carme Jo i Brossa (herència) > Josep, Joan, Dolors i Antònia Vila i Jo (herència) > Josep Canet i Carrera (compra) > Ramon Canet i Vila (herència)

 

 

 

 

 

 

Llinda de la porta principal:

JOSEPH ARNAVS 1774

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)