Cal Pineda

o Ca la Pepa

 

(abans, Cal Feliu Rènec)

 

 
 

['kalpi'nɛδə] / ['kalə'pɛpə]

 

(['kalfə'liw'rɛnək])

 

Cal Feliu Rènec

(Cal Pineda, o Ca la Pepa)

Carrer de Sant Llogari, 57 (abans, 51 i 55)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8437015 (8437015DG1283N0001XZ)

418359,3 E – 4623454,2 N

465,1 m alt

 

 

Casa esmentada el 1880 al Carrer de Sant Llogari, (Padró, AMC)

Propietaris i estadants:

1779 (7 d'abril): Valentí Saladich i Vallsubirà, pagès de Castellterçol, estableix en emfiteusi Valentí Plans i Jo, bracer de Monistrol de Cal-ders, en un pati de terra –del qual ell en voldria fer dos– de 26 canes i dos pams de llarg (uns 41 metres), i ample fins a trobar un torrent, a la Soleya de Saladich, de pertinença del Mas Golobard derruït i unit al de Saladic, á fi y effecte de edificarhi casa. Sol ixent: honors de Valentí Saladich, mitjançant un torrent, migdia: pati i hort establert a Josep Pla; ponent: amb el de Macià Vall; tramuntana: camí i carrer nou. Fol. 55 del Registre d’Hipoteques de Manresa, llibre segon d’aquell any (Notari Jacint Vilarrúbia, de Moià; ACA, Notarials de Manre-sa, 196, f. 21 del 1799?)

1828: No es pot identificar si hi vivia algú, i qui era (Padró, AMC)

1847: Compra de la casa per part de Feliu Ponsa i Matamala a Valentí Plans i Jo i Valentí Plans i Catot, pare i fill, d'Artés. La compra es féu mitjançant un cens damunt de la casa a través de la Causa Pia del Reverend Isidre Rubió, que fou alliberat un any més tard (24 de desembre, Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, ACA, Notarials de Manresa, 248, f.98 i Notari Marià Mas, de Manresa)

1851: Feliu Ponsa i Matamala, jornaler, Josepa Pla i Roca, i Maria Ponsa i Pla (Padró, AMC)

1855: Feliu Ponsa i Matamala, jornaler, Josepa Pla i Roca, i Maria, Joan i Josep Ponsa i Pla (Padró, AMC)

1859: Feliu Ponsa i Matamala, jornaler, Josepa Pla i Roca, i Maria, Joan, i Josep Ponsa i Pla, a més de Josepa Bruno i Oliveras, d'un any (Pa-dró, AMC)

1866-1868: Feliu Ponsa i Matamala, jornaler, Josepa Pla i Roca, i Joan, Maria, Josep i Teresa Ponsa i Pla (Padró, AMC)

1880: Josepa Pla i Roca, vídua, Joan Ponsa i Pla, jornaler, Maria Sanfelio i Sagarra, Josepa i Montserrat Ponsa i Sanfelio, i Teresa Ponsa i Pla (Padró, AMC)

1904: Joan Ponsa i Pla, jornaler, Maria Sanfeliu i Sala, i Carme, Josep, Joan, Joaquima i Coloma Ponsa i Sanfeliu (Padró, AMC)

1911: Joan Ponsa i Pla, jornaler, Maria Sanfeliu i Selga (tercera vegada que consta amb un segon cognom diferent), i Josep, Joan, Joaqui-ma i Coloma Ponsa i Sanfeliu, a més de Josep Bou i Bosch, jornaler (Padró, AMC)

1921: Joan Ponsa i Pla, jornaler, Maria Sanfeliu i Selga i Rosari Puig i Solervicens (Padró, AMC)

1935: Maria Sanfeliu i Selga, vídua, Josep Ponsa i Sanfeliu, Rosalia Puig i Solervicens, Modesta Clusella i Alés, Matilde Catot i Ponsa (Pa-dró, AMMdC)

1950: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1955: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

2010:

El nom de la casa es deu al fet que s'hi instal·là, el 1847, Feliu Ponsa i Matamala, que provenia de Cal Rènec; per això se l'anomenava Feliu Rènec.

Valentí Plans i Jo > Valentí Plans i Catot > Feliu Ponsa i Matamala > Joan Ponsa i Pla

Casa remodelada el 1970; no queda gaire cosa de la casa antiga