Cal Llogari

 

 

 
 

['kaʎʎuaɾi]

 

Cal Llogari, a la

dreta de la imatge

Carrer de Sant Llogari, 7 (abans, 5)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238602 (8238603DG1283N0001OZ)

418136,4 E – 4623615,1 N

449,2 m alt

 

 

Casa esmentada el 1757: Cebrià Canadell, sastre de Santa Maria de l’Estany, marit de Francesca Puigmartí, filla de Fruitós, paraire de Mo-nistrol de Calders, i de Maria Anna, fa àpoca del preu de la venda a Llogari Puigmartí de la casa del carrer de Sant Llogari feta per Anton Peypoch, pare de Joan Peypoch i Puigmartí, marit de Rosa, i hi fa renúncia de tots els drets que la seva dona hi pogués tenir (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 20 de gener; ACA, Notarials de Manresa, 131, f. 9r)

Propietaris i estadants:

1757: Anton Peypoch ven la casa a Llogari Puigmartí (doc. cit.)

1769: Llogari Puigmartí

1783: Llogaris Puigmartí, jornaler (Cadastre, AMC)

1794: Requisitòria feta pel Notari Jacint Bussanya i Pujol a instàncies de Josep Puigmartí, jornaler de Monistrol de Calders, en casa i da-vant de Llogari Puigmartí, jornaler del mateix lloc, perquè sàpiga que un altre Llogari Puigmartí, pare seu, en el seu testament davant de Francesc Bellver, rector del mateix lloc, de 21 de novembre del 1788, li va fer concessió de la legítima, per la qual cosa l’hereu, el deman-dant, té dret a la casa que ara ocupa Llogari. Josep Puigmartí ofereix a Llogari el pagament de la legítima, per tal que Llogari desocupi l’habitació on s’està (Notari Jacint Bussanya i Pujol, de Moià, 12 de maig; ACA, Notarials de Manresa, 210, f. 48)

1816: Josep Comas (i Matamala) (Contribucions, ACalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Josep Comas (i Matamala) (Contribucions, AcalLluís)

1849: Testament nuncupatiu de Teresa Puigmartí i Graner, muller de Josep Comas i Matamala, on nomena hereu de la casa el seu fill Feliu Comas i Puigmartí (Rector de Sant Feliu de Monistrol de Calders, 13 de juny; original desaparegut; Comptadoria d'hipoteques de Manre-sa, llibre 2n de Calders, Viladecavalls i Monistrol de Calders; ACBG, llibre 34, f. 253)

1851: Josep Comas (i Matamala), vidu, i Feliu, Antònia, Jaume i Rosa Comas i Puigmartí (Padró, AMC)

1855 i 1857: Josep Comas, vidu, i Feliu, Antònia i Jaume Comas i Puigmartí (Padró, AMC)

1860: Feliu Comas i Puigmartí, jornaler, i la seva germana Antònia, solters (Padró, ACalLluís)

1866: Feliu Comas i Puigmartí, Rosa Malla i Chapell i Jaume i Antònia Comas i Puigmartí (Padró, AMC)

1868: Feliu Comas i Puigmartí, Rosa Malla i Chapell i Josep Comas i Malla (Padró, AMC)

1880: Rosa Malla i Chapell i Josep i Concepció Comas i Malla (Padró, AMC)

1882: Vídua de Feliu Comas, Llogari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Josep Comas i Malla, Rita Serrajordi i Sallent, Valentí Comas i Serrajordi i Rosa Malla i Xipell (Padró, AMC)

1911 a 1924: Josep Comas i Malla, Rita Serrajordi i Sallent, Valentí Comas i Serrajordi i Maria Serrajordi i Sallent (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Josep Comas i Malla, Rita Serrajordi i Sallent, Valentí Comas i Serrajordi, Filomena Ponsa i Estrada, Maria Serrajordi i Sallent, i Feliu i Rita Comas i Ponsa (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Valentí Comas i Serrajordi, pagès, Filomena Ponsa i Estrada, i Feliu, Rita i Pere Comas i Ponsa (Padrons, AMMdC)

1945: Valentí Comas i Serrajordi, pagès, Filomena Ponsa i Estrada, i Pere i Feliu Comas i Ponsa (Padrons, AMMdC)

1950 a 1960: Valentí Comas i Serrajordi, pagès, Filomena Ponsa i Estrada, i Pere i Josep Comas i Ponsa (Padrons, AMMdC)

1953: Valentí Comas i Serrajordi, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

2010: Josep Comas i Ponsa, Rosa Maria Garrós i Ferrer, i Jordi Comas i Garrós

El nom de la casa es deu al nom de qui féu una important reforma el 1769, i que deixà el seu a la llinda del balcó: Llogari Puigmartí. Po-dria ser que en un origen Cal Llogari englobés la casa veïna, Cal Senyor. L'amo de la casa original, Josep Puigmartí i Batlles, dividí la casa original, de quatre naus (la més grossa del carrer) en dues de dues naus. La meitat occidental de Cal Llogari, que conservà aquest nom, fou per a la seva filla, Teresa Puigmartí i Graner, qui es casà amb Josep Comas i Matamala; l'oriental fou per al seu fill Jaume. Josep Puig-martí i Batlles era conegut com a Senyor

Fruitós Puigmartí > Rosa Puigmartí i Monrós (herència) > Llogari Puigmartí i Batlles (compra) > Josep Puigmartí i Batlles (herència) > Te-resa Puigmartí i Grané (herència) > Feliu Comas i Puigmartí (herència) > Josep Comas i Malla (herència) > Valentí Comas i Serrajordi (he-rència) > Josep Comas i Ponsa (herència)

1882: Casa de dues plantes, fa 127 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 8 x 17 m2 tant de construcció com de solar. Dreta (llevant): Cal Coix; esquerra (ponent): Cal Jep Dó; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic

Casa de vers el 1700 (la llinda diu 1708), remodelada el 1940; no es van tocar gaires coses de l'estructura original

 
 
 
 

 

Llinda de la porta

del carrer: 1708

Llinda de la finestra del balcó: LLOGARI PUIGMARTÍ 1769

Cal Llogari, pintada

d'un color verd suau

Balcó de la façana

principal, amb la llinda

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)