Cal Cuca

 

 

 
 

['kal'kukə]

 

Cal Cuca, des de ponent

Carrer de Sant Llogari, 33

 

(abans 29)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8337201 (8337201DG1283N0001IZ)

418245,4 E – 4623552,9 N

452,8 m alt

La casa, des de llevant

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Cadastre, AMC)

1816: Casa Puigmartí (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Isidre Jo (Contribucions, AMCalLluís)

1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1855 i 1857: Isidre Jo i Comellas, jornaler, i Francesca Pla (i Musarra) (Padró, AMC)

1860: Isidre Jo i Comellas, jornaler, Francesca Pla i Musarra i Jaume i Josep Jo i Pla (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Isidre Jo i Comellas, jornaler, Francesca Pla i Musarra i Concepció i Anna Jo i Pla (Padró, AMC)

1880: Isidre Jo i Comellas, jornaler, Francesca Pla i Musarra i Concepció, Anna i Jaume Jo i Pla (Padró, AMC)

1882: Josep Sanpera (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Isidre Jo i Comellas, jornaler, Francesca Pla i Musarra, Jaume Jo i Pla, jornaler, Anna Rusiñol i Vila i Francesca, Rosa, Isidre, jornaler i Montserrat Jo i Rusiñol (Padró, AMC)

1911: Francesca Pla i Musarra, vídua, Jaume Jo i Pla, jornaler, Anna Rusiñol i Vila i Francesca, Rosa, Isidre, jornaler, Montserrat i Josep Jo i Rusiñol (Padró, AMC)

1920 a 1926: Jaume Jo i Pla, jornaler, Anna Rusiñol i Vila i Rosa, Isidre, jornaler, Montserrat i Josep, jornaler, Jo i Rusiñol (Padró, AMC)

1930: Jaume Jo i Pla, jornaler, vidu, Isidre Jo i Rusiñol, jornaler, Núria Estrada i Puigmartí, Josep Jo i Rusiñol i Jaume Jo i Estrada (Padró, AMC)

1935: Jaume Jo i Pla, jornaler, vidu, Isidre Jo i Rusiñol, jornaler, Núria Estrada i Puigmartí i Jaume i Josep Jo i Estrada (Padró, AMMdC)

1940 i 1945: Jaume Jo i Pla, jornaler, vidu, Isidre Jo i Rusiñol, jornaler, Núria Estrada i Puigmartí, teixidora, i Jaume, Josep, Salvador i Cli-ment Jo i Estrada (Padró, AMMdC)

1950: Jaume Jo i Pla, jornaler, vidu, Isidre Jo i Rusiñol, jornaler, Núria Estrada i Puigmartí, invàlida, i Jaume, jornaler, Josep, teixidor, Salva-dor, picapedrer, i Climent Jo i Estrada (Padró, AMMdC)

1953: Isidre Jo i Rusiñol (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 i 1960: Isidre Jo i Rusiñol, jornaler, Maria (hauria de ser Núria) Estrada i Puigmartí i Josep, teixidor, Salvador, picapedrer, i Climent, ajudant tèxtil, Jo i Estrada (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové

1882: Casa de tres plantes, fa 325 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9 x 8 m2 de construcció per 17,4 x 8 de solar. Dreta (llevant): Carreró i Cal Dretxu; esquerra (ponent): el Barral i magatzem de Cal Tasar; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Era nova del Met

Josep Jo i Jo > Isidre Jo i Comellas (herència, nebot) > Jaume Jo i Pla (herència) > Isidre Jo i Rusiñol (herència) > Salvador Jo i Estrada (herència)

Casa del segle XVIII (1748, segons la llinda de la porta principal), modernitzada diverses vegades per tal d'adequar-la interiorment a les necessitats de vida contemporània