Cal Coix

 

 
 

['kal'koʃ]

Cal Coix, la casa de la dreta

 

 
 

Façana de la casa

 

Carrer de Sant Llogari, 11

(abans, 9)

 

 

 

Cal Coix, Cal Xei i Cal Blancu

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 13 de Monistrol de Calders, tom 356, foli 60, finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238605 (8238605DG1283N0001RZ)

 

418107,5 E – 4623620,9 N

446,5 m alt

Casa esmentada el 1783 en un cadastre conservat a l'Arxiu Municipal de Calders; ara bé, la casa és clarament anterior

Propietaris i estadants:

1783: Josep Rubió, dit Isidret, jornaler (Cadastre, AMC)

1816: Josep Robió (Contribucions, ACalLluís)

1828: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Josep Rubió (Contribucions, ACalLluís)

1851: Jaume Rubió i Jo, jornaler, Rosa (Vilaseca i Gallart), i Carme (Rubió i Vilaseca) (Padró, AMC)

1855 – 1957: Jaume Rubió i Jo, jornaler, Rosa Vilaseca (i Gallart), i Carme, Valentí i Pere Rubió i Vilaseca (Padró, AMC)

1860: Jaume Rubió i Jo, jornaler, Rosa Vilaseca (i Gallart), i Carme, Valentí, Pere i Antònia Rubió i Vilaseca (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Jaume Rubió i Jo, jornaler, Rosa Vilaseca i Gallart, i Valentí, Pere i Antònia Rubió i Vilaseca (Padró, AMC)

1880: Jaume Rubió i Jo, jornaler, Rosa Vilaseca i Vilaseca (malgrat el canvi de cognom és la mateixa anterior), Valentí, jornaler, Antònia i Pere, fabricant, Rubió i Vilaseca, jornaler, la muller de Valentí, Teresa Ribera i Cabataire (sic), i Jaume Rubió i Ribera (Padró, AMC)

1882: Jaume Rubió, Coix (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Miquel Puigmartí i Comellas, jornaler (segon marit de Teresa Ribera), Teresa Ribera i Sastre, Jaume Rubió i Ribera, jornaler, Maria Canadell i Trullàs, i Carme Rubió i Canadell (Padró, AMC)

1911: Miquel Puigmartí i Comellas, jornaler, Teresa Ribera i Sastre, Jaume Rubió i Ribera, jornaler, Maria Canadell i Trullàs, i Carme, Teresa, Rosa i Matilde Rubió i Canadell (Padró, AMC)

1920 i 1921: Jaume Rubió i Ribera, jornaler, Maria Canadell i Trullàs, Teresa, Rosa, Matilde i Remei Rubió i Canadell, i la mare, Teresa Ribe-ra i Sastre (Padró, AMC)

1924: Jaume Rubió i Ribera, jornaler, Maria Canadell i Trullàs, Carme, Teresa, Rosa, Matilde, Remei i Carolina Rubió i Canadell, i la mare, Teresa Ribera i Sastre (Padró, AMC)

1930 i 1935: Jaume Rubió i Ribera, jornaler, Maria Canadell i Trullàs, Teresa, Matilde, obrera, Remei i Carolina Rubió i Canadell, el marit de Teresa, Josep Pascual i Ponsa, jornaler, i llur fill, Jaume Pascual i Rubió (Padró, AMMdC)

1940 i 1945: Jaume Rubió i Ribera, jornaler, Maria Canadell i Trullàs, i Remei i Carolina Rubió i Canadell (Padró, AMMdC)

1950: Jeroni Sala i Puigpey, jornaler, Rosa Rubió i Canadell, teixidora, Maria, minyona, Jaume, picapedrer, i Miquel, caniller, Sala i Rubió,  Jaume Rubió i Ribera, jornaler, Maria Canadell i Trullàs (Padró, AMMdC)

1953: Jaume Rubió i Ribera (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Jaume Rubió i Ribera, invàlid, Maria Canadell i Trullàs, Jeroni Sala i Puigpey, jornaler, Rosa Rubió i Canadell, teixidora, i Jaume, pica-pedrer, i Miquel, teixidor, Sala i Rubió (Padró, AMMdC)

1960: Jeroni Sala i Puigpey, jornaler, Rosa Rubió i Canadell, del tèxtil, i Jaume, picapedrer, i Miquel, teixidor, Sala i Rubió (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu indubtablement a una característica física d'un dels seus estadants. El 1783 Josep Rubió és anomenat Isidret, i el 1854 el seu fill o nét, Josep Rubió i Jo, és citat com a Coix, de malnom

Josep Rubió > Jaume Rubió i Jo (herència) > Jaume Rubió i Ribera (herència) > Rosa Rubió i Canadell (herència) > Jaume Sala i Rubió (herència)

1882: Casa de tres plantes, fa 204 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 12 x 12 m2 de construcció per 16 x 12 de solar. Dreta (llevant): Cal Xei; esquerra (ponent): Cal Senyor; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic

Casa del 1639 refeta de manera important el 1900, sobretot interiorment, per tal d'adequar-la al nou estil de vida contemporani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)