Cal Xei

 

(Cal Paloma)

 

 
 

['kaʎ'ʃɛj]

 

(['kalpə'lomə])

 

Cal Xei

 

Carrer de Sant Llogari, 13

 

(abans, 11)

 

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238606 (8238606DG1283N0001DZ)

418168,1 E – 4623587,5 N

449,5 m alt

 

 

Casa esmentada el 1708, segons es veu a la llinda principal de la casa

Propietaris i estadants:

1783: Andreu Soler, jornaler, i el seu pare Pau, inútil (Cadastre, AMC)

1816: Valentí Soler (Contribucions, ACalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Valentí Soler (Contribucions, ACalLluís)

1851: Valentí Soler (i Cots) i Francesca (Plans) (Padró, AMC)

1855: Valentí Soler, dit lo Xey (Venda del mas Saladic i les seves possessions per part de Marià Saladich, pagès de Castellterçol, a favor de Miquel Brugarolas, pagès del mateix lloc; Notari Rafael Palaudàrias i Broquetas, de Caldes de Montbui, 4 d'abril; AFeliudelForn, doc. 25)

1855 - 1857: Valentí Soler i Cots, jornaler, Francesca Plans; Fortià Canadell i Boqués, jornaler, Francesca Soler i Plans i Francesca, Sixte, Ma-nuel, Orimisild (Gumersind) i Maria Canadell i Soler, i la muller de Manuel, Francesca Musarra i Pla (Padró, AMC)

1860: Valentí Soler i Cots, jornaler, Francesca Plans; Fortià Canadell i Boqués, jornaler, Francesca Soler i Plans, Sixte, Orimisild, jornalers, Maria i Manuel Canadell i Soler, jornaler, la muller del darrer, Francesca Musarra i Pla i Fortià i Josep Canadell i Musarra (Padró, ACalLluís)

1866: Fortià Canadell i Buqués, jornaler, Francesca Soler i Paloma (és la mateixa que abans consta com a Plans), Manuel Canadell i Soler, jornaler, Francesca Musarra i Pla, Fortià, Josep, Margarida, Gumersind Canadell i Musarra, i Pere, Sixte, Gumersind i Maria Canadell i Soler, a més de Francesca Plans, vídua, mare de Francesca Soler (Padró, AMC)

1868: Fortià Canadell i Buqués, jornaler, vidu, Manuel Canadell i Soler, jornaler, Francesca Musarra i Pla, Fortià, Josep, Margarida, Concep-ció i Ormisind Canadell i Musarra, i Xixte i Gumersind Canadell i Soler, a més de Francesca Plans, sogra del cap de casa (Padró, AMC)

1880 (Cal Paloma): Manuel Canadell i Soler, jornaler, Francesca Musarra i Pla i Josep, Ormisild, Joan, Pius, Manuel, Margarida, Concepció i Dolors Canadell i Musarra (Padró, AMC)

1882: Manuel Canadell, Paloma (Fulls de contribució urbana)

1904 i 1911: Josep Canadell i Musarra, jornaler, Maria Rusiñol i Ciuró i Maria, Candelària, Joan, Feliu, Lluís, Neus i Pius Canadell i Rusiñol (Padró, AMC)

1920 i 1921: Josep Canadell i Musarra, jornaler, Maria Rusiñol i Ciuró i Pius Canadell i Rusiñol, jornaler; Joan Canadell i Musarra, jornaler, Montserrat Mundet (i Òsol) i Carme Canadell i Mundet (Padrons, AMC)

1924: Josep Canadell i Musarra, jornaler, Maria Rusiñol i Ciuró; Joan Canadell i Rusiñol, jornaler, Montserrat Mundet i Òssol i Carme i Ma-ria Canadell i Mundet (Padró, AMC)

1930: Josep Canadell i Musarra, jornaler, Maria Rusiñol i Ciuró; Joan Canadell i Rusiñol, jornaler, Montserrat Mundet i Òssol i Carme, Maria i Josepa Canadell i Mundet (Padró, AMC)

1935: Josep Canadell i Musarra, jornaler, Maria Rusiñol i Ciuró i Pius Canadell i Rusiñol, jornaler; Joan Canadell i Musarra, jornaler, Mont-serrat Mundet (i Òsol) i Carme, Maria i Josepa Canadell i Mundet (Padró, AMMdC)

1940 i 1945: Joan Canadell i Rusiñol, jornaler, Montserrat Mundet i Úsul i Carme, Maria, teixidores i Josepa Canadell i Mundet (Padrons, AMMdC)

1950: Joan Codina i Girbau, jornaler, Carme Canadell i Mundet, teixidora, Joan Canadell i Rusiñol, jornaler, Montserrat Mundet i Úsul i Ma-ria, teixidora, i Josepa, ordidora, Canadell i Mundet (Padró, AMMdC)

1953: Joan Canadell i Rusiñol (Contribució territorial urbana, AMC)

1955: Joan Canadell i Rusiñol, jornaler, Montserrat Mundet i Úsul i Josepa Canadell i Mundet, rodetera, Joan Codina i Girbau, jornaler, Car-me Canadell i Mundet, teixidora, i Maria i Núria Codina i Canadell (Padró, AMMdC)

1960: Joan Canadell i Rusiñol, jornaler, Montserrat Mundet i Úsul i Josepa Canadell i Mundet, rodetera, Joan Codina i Girbau, jornaler, Car-me Canadell i Mundet, teixidora, i Maria Montserrat, Núria i Maria del Carme Codina i Canadell (Padró, AMMdC)

Era anomenada antigament Cal Xei per l'entrada a la casa de Valentí Soler, procedent de la propera masia del Xei, també anomenada el Soler, a la Vall de Marfà, terme municipal de Castellcir, però ran mateix del termenal amb Monistrol de Calders. Ara bé, el 1880 n'és amo i estadant Manuel Canadell i Soler, anomenat Paloma, i la casa apareix també com a Cal Paloma. Posteriorment s'abandona aquest nom, i la casa es continua coneixent com a Cal Xei, fins als nostres dies

1882: Casa de dues plantes, fa 192 m2. 1953: Casa de dues plantes destinada a habitatge; fa 12 x 12 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (llevant): Cal Blancu; esquerra (ponent): Cal Coix; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic

Pau Soler > Andreu Soler (herència) > Valentí Soler i Cots (herència) > Francesca Soler i Plans (herència) > Manuel Canadell i Soler (he-rència) > Josep Canadell i Musarra (herència) > Joan Canadell i Rusiñol (herència)

Casa de vers el 1700, refeta de manera important el 1950, sobretot per modernitzar l'interior

 
 
 
 

 

Cal Coix, Cal Xei i Cal Blancu, des de ponent

Cal Xei des de l'altre costat de la riera

Porta principal, amb la data de 1708 a la llinda

Llinda en un banc de pe-dra de davant de la casa

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)