Cal Pedru

 

 
 

 

['kal'pɛδɾu]

 

 

Cal Pedru, des de ponent

 

Carrer de Sant Llogari, 19

 

(abans, 17)

 

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338708 (8338708DG1283N0001RZ)

418185,9 E – 4623574,7 N

450,2 m alt

 

 

Casa esmentada el 1727 encara com a pati de terra per a construir-hi casa: Teresa Saladich i Oller, vídua de Josep Saladich, pagès de Mo-nistrol de Calders, per tal de lluir tot de deutes de censals creats pel seu difunt marit, ven [a Llogari Clusella] una peça de terra de quatre quartans que termena a orient en part amb terres de Jaume Puigmartí, sastre, i en part amb terres del Mas Saladic; a migdia, en part amb terres dels hereus de Saladic, en part amb el pati de terra de Josep López, en part amb la casa de Josep Reig pagès difunt, en part amb els horts dels hereus de Salvador Puigmartí, en part amb les cases d’Isidre Rubió, treballador, Josep Puigmartí, sastre, i Fruitós Puigmartí, paraire, tots del mateix lloc, i en part amb el camí o carrer anomenat de Sant Llogari; a occident, amb terres o pati de Llogari Clusella, pa-gès del mateix lloc, i a cerç amb terres que romanen dels hereus de Saladic, i en part amb terres del Mas Saladic, mitjançant un torrent (Notari Pere Pujol, de Moià, 23 de maig; ACA, Notarials de Manresa, 100, f. 314 r). Josep López, o Josep Llopis, com surt en altres docu-ments, és el pare de Pere Llopis, o Pedro López, conegut com a Pedru, que és qui dreçà la casa de Cal Pedru

Propietaris i estadants:

1783: Joan Pla, dit Pedru, inhàbil, i el seu fill Feliu, jornaler (Cadastre, AMC)

1816: Casa Pedro (Contribucions, ACalLluís)

1828: Joan Pla, Maria Roca i Josep, Rosa i Josepa Pla i Roca (Padró, AMC)

1830: Joan Pla, Pedro (Contribucions, ACalLluís)

1851: Joan Jo (i Abellar), Paula (Pla i Clusella), Josep, Francesca i Maria Jo i Pla i Maria (Jo i Abellar) (Padró, AMC)

1854: Josep Pla, bracer, ven a Joan Jo, bracer, una part de la casa, amb el corresponent mig hort rere seu, al carrer de Sant Llogari, per pa-gar els dots de ses germanes Francesca, Rosa, Maria, Josepa, i la de sa mare, Maria: tot aquell tros de casa fins a la paret mitgera ab sa corresponent part de hort tras ella constituhit. Té a llevant casa i hort d’Isidre Plans, a migdia, la riera, a ponent, la restant part de casa i hort, i al nord, casa i hort de Feliu Gamissans. La té com a hereu del seu pare Joan Pla (Notari Pius Tresserra, de Calders, 17 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 16, núm. 147)

1855: Joan Jo i Generetas, jornaler, Paula Pla (i Clusella), Francesca, Maria i Josepa Jo i Pla (Padró, AMC)

1857: Joan Jo i Bayà (és el mateix anterior), jornaler, Paula Pla (i Clusella), Josep, Francesca, Maria i Rosa Jo i Pla (Padró, AMC)

1860: Joan Jo i Bayà, jornaler, Paula Pla (i Clusella), Josep, Domènec, Rosa i Felipa Jo i Pla (Padró, ACalLluís)

1866: Josep Pla i Roca, jornaler, Teresa Altimiras i Soler, Joan, Manuela, Maria, Josepa i Rosa Pla i Altimiras (Padró, AMC)

1868: Joan Jo i Bayà, jornaler, Paula Pla i Clusella i Josep, Francesca, Maria, Rosa i Domènec Jo i Pla (Padró, AMC)

1880: Joan Jo i Bayà, jornaler, Paula Pla (i Clusella) i Josep, Domènec, Francesca i Maria Jo i Pla (Padró, AMC)

1882: Josep Pla, Pedru i Joan Jo, Jan Ferrer (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Víctor Picañol i Jo, jornaler, Josepa Pla i Altimiras, Josep i Carme Jo i Pla, fills del primer matrimoni de la muller, i Sebastià, Francesc i Antoni Picañol i Pla (Padró, AMC)

1911: Josepa Pla i Altimiras, vídua, Sebastià, jornaler, Francesca i Antoni, jornaler, Picañol i Pla, Josep Jo i Pla, jornaler, Teresa Rosiñol i Vila i Salvador Jo i Rosiñol (Padró, AMC)

1920: Josepa Pla i Altimiras, vídua, Sebastià Picañol i Pla, Josep Jo i Pla, jornaler, Teresa Rosiñol i Vila i Salvador, Sebastià i Josepa Jo i Rosi-ñol (Padró, AMC)

1921: Josep Jo i Pla, jornaler, Teresa Rusiñol i Vila i Sebastià i Salvador Jo i Rusiñol (Padró, AMC)

1924: Josepa Pla i Altimiras, vídua, Josep Jo i Pla, jornaler, Teresa Rosiñol i Vila i Salvador i Sebastià Jo i Rosiñol (Padró, AMC)

1930 a 1935: Josep Jo i Pla, jornaler, Teresa Rusiñol i Vila i Sebastià i Salvador Jo i Rusiñol (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Josep Jo i Pla, jornaler, vidu, i Sebastià, obrer tèxtil, i Salvador, jornaler, Jo i Rusiñol (Padró, AMMdC)

1945: Josep Jo i Pla, jornaler, vidu, Sebastià, teixidor, i Salvador, jornaler, Jo i Rusiñol, peó, Filomena Garrós i Postius, teixidora, i Concepció Jo i Garrós (Padró, AMMdC)

1950: Salvador Jo i Rusiñol, peó, Filomena Garrós i Postius, rodetera, Concepció Jo i Garrós, i Josep Jo i Pla, jornaler, vidu (Padró, AMMdC)

1953: Josep Jo i Pla (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Josep Jo i Pla, jornaler, vidu, Salvador Jo i Rusiñol, peó, Filomena Garrós i Postius, rodetera, i Concepció i Pere Jo i Garrós (Padró, AMMdC)

1960: Salvador Jo i Rusiñol, peó, Filomena Garrós i Postius, teixidora, Concepció i Pere Jo i Garrós, i Josep Jo i Pla, jubilat, vidu (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu a un dels seus primers possessors i estadants, Pere Llopis, el nom del qual era pronunciat en la seva variant cas-tellana, però amb fonètica catalana: Pedru. A partir d'ell, els diferents estadants de la casa foren anomenats amb aquest apel·latiu

Joan Pla > Josep Pla i Puigmartí (herència) > Joan Jo i Bayà (compra) > Josep Jo i Pla (herència) > Salvador Jo i Rusiñol (herència) > Pere Jo i Garrós (herència)

1882: Casa de tres plantes, fa 88 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 7 x 11 m2, tant de construcció com de solar. Dre-ta (llevant): Cal Jan; esquerra (ponent): Cal Reig; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): Carrer Xic

Casa de vers el 1700 refeta de manera important el darrer terç del segle XX i el 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)