Cal Peteret

 

 
 

['kalpətə'ɾɛt] / ['kalpə'tɾɛt]

 

Cal Peteret

Carrer de Sant Llogari, 47

 

(abans, 41 i 43)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8437028 (8437028DG1283N0001BZ)

418317,9 E – 4623503,3 N

458,6 m alt

 

 

Casa esmentada el 1792: Valentí Saladich i Vallsubirà, pagès de Castellterçol, amo del mas Saladic, estableix Josep Jo, treballador, en un tros de terra a la Solella de Saladic, de 60 pams d’amplada i 26 canes i dos pams de llargària de pertinença del mas Golobard unit al de Saladic. A sol ixent té l'hort que establirà a Agustí Puigmartí; a migdia, la riera; a ponent, terra establerta a Joan Estrada, i al nord, terres del mas Saladic. (Notari Josep Anton Brichfeus, de Castellterçol; 16 de gener; original no conservat; còpia a l'ACalEstanquer)

Propietaris i estadants:

1783: Encara inexistent (Cadastre, AMC)

1816:  (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Josep Jo i Jo? (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Isidre Jo (i Puigmartí), jornaler, Antònia (Catot i Giballà) i Josep i Joan Jo (i Catot) (Padró, AMC)

1855 a 1860: Isidre Jo i Puigmartí, jornaler, Antònia Catot i Giballà i Josep i Joan Jo i Catot (Padrons, AMC i AcalLluís)

1866: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1868: Andreu Vilatersana (i Hom), Rosa Carrió (i Puigmartí), i Sebastià i Francesca Vilatersana i Carrió (Padró, AMC). Venien de Cal Quel

1880: Sebastià Vilatersana i Carrió, jornaler, Carme Relat (i Pla), la mare d'ell, Rosa Carrió (i Puigmartí) i llur filla, Rosa Vilatersana i Relat (Padró, AMC)

1882: Sebastià Vilatersana, Peteret (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Sebastià Vilatersana i Carrió, jornaler, Carme Relat i Pla i Càndida, Gregori i Maria Vilatersana i Relat (Padró, AMC)

1911: Carme Relat i Pla, vídua, i Càndida, Gregori i Maria Vilatersana i Relat (Padró, AMC)

1920 i 1921: Gregori Vilatersana i Relat, jornaler, Maria Anna Canet i Puigmartí i Rafael Vilatersana i Canet (Padrons, AMC)

1924 i 1925: Gregori Vilatersana i Relat, jornaler, Maria Anna Canet i Puigmartí, obrera, i Rafael, obrer, i Carme Vilatersana i Canet (Pa-drons, AMC)

1926 a 1950: No hi consta ningú (Padrons, AMC i AMMdC)

1953: Gregori Vilatersana i Relat (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Josep Vilageliu i Monràs, picapedrer, Concepció Terradellas i Carrera i Josefina, Salvador, Jesús, Maria Rosa i Pere Vilageliu i Terrade-llas (Padró, AMMdC)

1960: Antoni Sorlí i Pelegrí, jornaler, Maria Inés Balboa Armesto i Albert Sorlí i Balboa, escolar (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu al fet que els Vilaterçana que hi visqueren procedien de Cal Peter: Peter > diminutiu > Peteret.

1882: Casa de tres plantes, fa 210 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9 x 9 m2 de construcció i 14 x 15 de solar. Dreta (llevant): Cal Bernat; esquerra (ponent): pas i Cal Fermí; davant (migdia): Carrer de Sant Llogari; darrere (nord): terres que eren de Saladic

Josep Jo > Isidre Jo i Puigmartí (herència, oncle) > Andreu Vilatersana i Hom > Sebastià Vilatersana i Carrió (herència) > Gregori Vilatersana i Relat (herència) > Josep Vilageliu i Monràs (potser llogater) > Antoni Sorlí i Pelegrí (potser llogater)

Casa de vers el 1800, remodelada sobretot al llarg del segle XX per acomodar-la a l'estil de vida contemporani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)