Ca l'Espardenyer

 

(abans, Cal Montserrat)

 

 

 
 

['kaləspərδəe]

(['kalmunsə'rat])

 

Ca l'Espardenyer, façana occidental

Carrer del Torrent, 2

(abans,

Carrer de Sant Llogari, 2 o Carrer de la Vinya, 32)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 13 de Monistrol de Calders, tom 356, foli 60, finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338701 (8238701DG1283N0001KZ)

418107,5 E – 4623620,9 N

446,5 m alt

Ca l'Espardenyer, façana occidental

 

Casa esmentada el 1862 de la manera següent: casa de dos solars al carrer de Sant Llogari amb hort contigu. Actuant de notari el rector de Sant Feliu de Monistrol, Rnd. Francesc Ferrer, Josep Sanfeliu i Saiol estén testament nuncupatiu (no escrit, fet de viva veu davant de testimonis). Fa hereu dels seus béns el seu fill, Pau Sanfeliu i Gamisans (Acta original perduda; registrada a la Comptadoria d'hipoteques de Monistrol de Calders, llibre 3r, núm. 171; ACBG)

Propietaris i estadants:

1783: No es pot determinar, ara per ara (Cadastre, AMC)

1816: Pau St. Faliu (Contribucions, AMCalLluís)

1828: Pau Sanfeliu, jornaler, la seva muller Paula, i llurs fills Josep i Feliu (Padró, AMC)

1830: Pau Sanfaliu (Contribucions, AMCalLluís)

1851: Josep Sanfeliu (i Sayol), jornaler, Margarida Gamisans (i Agramunt) i Valentina Sanfeliu i Gamisans

1855 i 1857: Josep Sanfelio i Sayol, jornaler, Margarida Gamisans (i Agramunt) i Pau i Josepa Sanfelio i Gamisans

1860: Josep Sanfeliu i Sayol, jornaler, Margarida Gamisans (i Agramunt) i Pau i Màlia Sanfeliu i Gamisans (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Pau Sanfeliu i Gamisans, bracer, sa mare, vídua, Margarida Gamisans i Agramun i Amàlia Sanfeliu i Gamisans (Padró, AMC)

1880: (Cal Montserrat) Maria Musarra i Rusiñol, vídua i Concepció Santacreu i Musarra (Padró, AMC)

1882: Josep Borrell, de Castellar del Vallès (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Valentí Pla i Sallas, teixidor, Anna Hosta i Santllehí, Montserrat Pla i Hosta i Maria Sallas i Padró, mare del cap de casa (Padró, AMC)

1911: Valentí Sallas i Ponsa, fuster, Josepa Pla i Sanfeliu i Maria, Josep i Carme Sallas i Pla; Josep Sallas i Comasòlivas, fuster, Teresa Ponsa i Pla, Jaume Catot i Orpina, Josepa Sallas i Ponsa, Rafael Catot i Sallas, Àngel ? i Rivalta i Josep Sallas i Bussé, dependents (Padró, AMC)

1920 i 1921: Teresa Ponsa i Pla, vídua, Jaume Catot i Orpina, espardenyer, Josepa Sallas i Pla i Rafael, Albert, Francesc, Valentí, Carme i Re-gina Catot i Sallas; Joan Casarramona i Rojas, obrer, Júlia Sinosiain i Larrainzar i Valentí i Josep Casarramona i Sinosiain (Padró, AMC)

1924 i 1925: Teresa Ponsa i Pla, vídua, Jaume Catot i Orpina, espardenyer, Josepa Sallas i Pla i Rafael, Albert, Francesc, Valentí, Carme i Re-gina Catot i Sallas (Padrons, AMC)

1926: Teresa Ponsa i Pla, vídua, Josepa Sallas i Ponsa, Jaume Catot i Urpina, espardenyer i Francesc, Albert, Valentí, Carme i Regina Catot i Sallas (Padró, AMC)

1940 i 1945: Pius Camprubí i Fornells, jornaler, Àngela Soler i Rodés i Jaume, Carles, jornalers, i Matilde Camprubí i Soler (Padrons, AMMdC)

1950: Carme Ponsa i Estrada, vídua, rodetera, Francesc Comellas i Ponsa, teixidor, i Teresa Comellas i Ponsa, ordidora (Padró, AMMdC)

1953:  (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Carme Ponsa i Estrada, vídua, rodetera, Francesc Comellas i Ponsa, teixidor, i Teresa Comellas i Ponsa, ordidora (Padró, AMMdC)

1960: Carme Ponsa i Estrada, vídua, del tèxtil, Francesc Comellas i Ponsa, jornaler; Manuel Fleta Calvo, jornaler, i Pilar Baulenas i Morera, obrera tèxtil (Padró, AMMdC)

Josep Sanfeliu i Saiol > Pau Sanfeliu i Gamisans (herència) > Maria Musarra i Rusiñol > Valentí Pla i Sallas > Valentí Sallas i Ponsa > Teresa Ponsa i Pla (herència) > Pius Camprubí i Fornells > Carme Ponsa i Estrada

1882: Casa de dues plantes; fa 150 m2. 1953: . Dreta (migdia): Riera de Sant Joan, esquerra (nord): Carrer de Sant Llogari; davant (ponent): Carrer del Torrent; darrere (llevant): Cal Fuster de la Closella

El nom de la casa prové de l'ofici del seu estadant a la primera part del segle XX, l'espardenyer Jaume Catot i Orpina. El nom antic, Cal Montserrat, pot ser que provingui de Josep Montserrat Saladic, pagès hereu i propietari del mas Saladic, qui tenia en aquest lloc un cup

Casa refeta de manera important el 1900 i abandonada des del darrer terç del segle XX; posteriorment l'adquirí l'Ajuntament de Monis-trol de Calders, però de moment només es destina a magatzem de la brigada municipal

 
 
 

 

 

Façana de migdia

Façana nord

i angle nord-oest

Façana de ponent

i angle sud-oest

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de Sant Llogari

Tornar a la pàgina del Carrer del Torrent

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)