El Carrer de la Mallola


És un dels carrers oberts al segle XVIII, amb la major part de les cases edificades al llarg d'aquell segle. Rebé el nom des d'antic de la mallola, descriptiu del lloc on va ser creat: tot l'espai delimitat pels carrers de la Vinya, del Torrent, de la Mallola i del Call havia estat ocupat per una vinya, en terres del mas Saladic, més antigament del mas Golobard. Aquest mas és dels que no sobrevisqué a l'època de les crisis del principi de l'edat moderna, i quan surt esmentat en els documents és sempre esmentat com a mas rònec, aglevat a Saladic. Segons el diccionari, un mallol, o mallola, és una vinya jove, amb ceps plantats de poc. La vinya més vella era dessota, a prop de la riera.Sector oriental, cases del costat de
migdia: Cal Bigoti, Cal Patau, Cal
Pau Joanet...

Aquest carrer, al llarg dels anys, ha rebut també els noms populars de carrer de Dalt, o de carrer del Barber (de l'època que hi hagué un barber a Cal Feliu). Del 1936 al 1939 es denominà Carrer de Salvador Seguí, i al llarg de la Dictadura franquista, Calle de José Antonio.

En un primer moment, en els segles XVIII i XIX es començaren a edificar les cases del costat nord, i sembla que, aproximadament, s'anaren construint de ponent cap a llevant; és a dir, començant pel Collet i acabant en el carrer del Torrent actual. Al costat sud en un principi hi havia encara la vinya que ha donat el nom als dos carrers que emmarquen aquest espai.


Sector de ponent, cases del
costat nord: Ca la Xica, Cal
Marsalinu, Cal Xesc...

Cases del costat nord (actualment, números senars): Cal Corder (1), Cal Pumanyà (3), Ca l'Aseta (5), Cal Xesc (antigament, Cal Trompeta i Cal Xesc Nou) (7), Cal Marsalinu (antigament, Cal Xesc i Cal Xesc Vell) (9), Ca la Xica (antigament, Cal Pere Rènec) (11), Cal Joan (13), Ca l'Estanquer (antigament Cal Sastre Peteret) (15), Cal Feliu (que des del 1869 integra l'antiga casa de Cal Marc Peret) (17), Ca l'Ermengol, o Cal Remengol (actualment, Cal Francesc o Ca la Inés) (29), Cal Rectoret (modernament conegut com a Cal Donato) (31), Cal Xafa (33), Ca l'Onclet (35), Cal Sopes (37), Cal Firmet (casa desapareguda, el seu solar fou molts anys la seu del sindicat agrícola local) (39), Cal Toia (41), Cal Picol (43) i Cal Molineret (45). Entre Cal Feliu i Ca l'Ermengol hi ha un ampli jardí -una antiga vinya- que té la casa pel carrer de dalt, el del Pare Mundet. Aquest espai duu el nom d'El Bon Repòs.
Sector occidental del carrer

Cases del costat sud (actualment, números parells): Cal Lluís (8), casa nova de Ca la Xica (12), Ca l'Estanquer nou (les tres, de darreries del segle XX) (14), Bar Restaurant La Manduca (16), Cal Bigoti (modernament, se li va posar el nom de Cal Casacoberta) (24 i 26), Cal Patau (actualment, Cal Farell; com l'anterior, des de mitjan segle XX coneguda amb el cognom dels seus amos i no pas amb el nom tradicional) (28), Cal Pau Joanet (antigament, Cal Joanet) (30), Cal Catot (ara, dues cases) (32 i 34), Cal Coma (36), Cal Jaima (38) i Cal Nanju (40). Al primer tros, abans de Cal Lluís, es conserven els horts de les cases que tenen enfront (Cal Corder i Cal Pumanyà); antigament tot eren horts fins a Cal Bigoti. Encara es conserven els dos que s'acaben d'esmentar, i dos més entre La Manduca i Cal Bigoti, actualment no conreats. El mateix restaurant esmentat és a l'espai de l'antic hort, corrals i magatzems de Cal Sastre Peteret o Ca l'Estanquer.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tornar a l'índex de carrers