Cal Marc Peret

 

(ara integrada a Cal Feliu)

 

 

 
 

['kal'markpə'ɾɛt]

 

Cal Marc Peret, al fons,

des de ponent

Carrer de la Mallola, 17 (abans, 15)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre 1r de Monistrol de Calders, foli 143

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 2 de Monistrol de Calders, tom , foli 7, finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139401 (8139410DG1283N0001RZ)

418090,9 E – 4623723,9 N

457,2 m alt

La casa, en primer terme,

des del costat de llevant

 

Casa esmentada, juntament amb Cal Feliu, el 1888 en el testament de Marc Falgueras i Muntblanch, fill de Marc i d’Antònia, natural i veí de Monistrol de Calders, bracer, vidu, de 78 anys. Nomena marmessors seus el prevere Pere Pla i Comasòlivas, i Narcís de Planell i Comalr-rena (sic). Llega a Tomàs Comellas i Serra i Joan Comellas i Catot, pare i fill, veïns del mateix lloc, al primer l’usdefruit i al segon la propie-tat, quan el pare mori, de la casa assenyalada amb el número 17 del carrer de la Mallola, amb el seu hort contigu. El temps que hi visqué Marc Falgueras motivà que la casa es conegués com a Cal Marc Peret

Propietaris i estadants:

1827: Compra de la casa de Josep Puig a Llogari i Manuel Clusella i Rovira (Notari de Moià Francesc Vilarrúbia 6 de setembre del 1827; ACA, Notarials de Manresa, 232, núm. ). Aquesta compra inclou Cal Feliu i Cal Marc Peret

1850: En una llista de parcers de la Païssa del 1850 (AMC), Marc Falgueras és anomenat Feliu

1851: Josep Puig i Castells, fuster, fill de Mura, Valentina Argelaguer i Tubau (Padró, AMC)

1853: Compra de la meitat d'un pati de Marc Falgueras i Montblanch a Josep Puig (Notari de Moià Joaquim Otzet i Corominas, 25 de setembre del 1853; ACBG, Protocols Notarials de Manresa, AHPM F-50, núm. 40)

1855: Compra de la meitat que faltava del pati anterior, al mateix Josep Puig, el 13 de setembre (Notari Ignasi Mandrés, de Manresa). Amb la compra d'aquest espai, es permet la construcció de Cal Marc Peret

1854 a 1880: Marc Falgueras i Monblanch (el 1859 consta com a Riera de segon cognom), jornaler, i Petronil·la Comasòlivas i Grané (Pa-dró, AMC)

1860: Marc Falgueras i Riera i Petronil·la Comasòlibas (i Grané) (Padró, AcalLluís)

1866-1868: Marc Falgueras i Riera i Petronil·la Comasòlibas i Grané (Padró, AMC)

1882: Marc Falgueras i Riera, Peret, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1889: El 4 de maig d'aquell any mor Marc Falgueras i Montblanch; la casa on vivia s'integra en la de Cal Feliu, en funció del testament del difunt, en què dóna aquesta casa a Tomàs Comellas i Serra (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià; ACBG, AHPM F-50, núm. 69)

El nom de la casa es deu molt possiblement a Marc Falgueras i Montblanch, també anomenat Feliu. Marc Falgueras també devia ser conegut com a Peret, en aquell moment

Llogari i Manuel Clusella > Josep Puig (compra) > Marc Falgueras i Muntblanch (compra) > Joan Comellas i Catot (herència) > Nativitat Comellas i Catot (filla, herència) > Lluís Monrós i Plans (marit, capítols) > Arcadi Monrós i Comellas (fill, herència)

1882: Casa de dues plantes, de 646 m2. 1953: Casa de tres plantes i un cobert, destinada a habitatge i a magatzem, respectivament; fa 14 x 8 m2 pel que fa a la construcció, i 34 x 10 de solar. Orient, o dreta: soler de Feliu Ponsa i Jo; davant, o migdia: Carrer de la Mallola; po-nent, o esquerra: Cal Sastre Peteret (l'Estanc), i darrere (nord): Cal Joan (ara, Carrer del Pare Mundet)

Casa refeta de manera important el 1890, amb algunes reformes posteriors. Dins d'aquestes reformes s'uniren les cases de Cal Feliu i de Cal Marc Peret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)