Cal Bigoti

 

 
 

['kalbi'ɣɔti]

 

Cal Bigoti

Carrer de la Mallola, 26

 

(abans, 2, 12, 16, 20 i 22)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre 1r de Monistrol de Calders, foli 56

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238110 (8238110DG1283N0002EX),

                                     (8238110DG1283N0003RM) i

                                     (8238110DG1283N0004TQ)

418098,7 E – 4623707,3 N

455 m alt

 

 

Casa esmentada el 1830, quan apareix la inscripció de Casa Bigoti en una llista de contribucions (ACalLluís)

Propietaris i estadants:

1783: Potser Joan Argemí, a Castellterçol, Joan Rubió, jornaler (Cadastre, AMC)

1816: Francesca Pla (Contribucions, ACalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Casa Bigoti  (Contribucions, ACalLluís)

1851: Josep Saladich (Contribucions, ACalLluís)

1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1855: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1860: Miquel Comasòlibas i Grané, jornaler, Narcisa Riera i Maria i Josepa Comasòlibas i Riera (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Carles Comasòlivas i Grané, jornaler, Magdalena Arnaus (i Solasagalés) i Vicenç, Teresa, Maria, Ramona, Feliu i Pere Comasòli-vas i Arnaus (Padró, AMC)

1880: No hi consta (Padró, AMC)

1882: Ramon Saladich, Bigoti, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1911: Salvador Argelaguer i Gibellà, jornaler, Carme Jo i Pla, Josep Argelaguer i Jo (Padró, AMC)

1920 a 1924: Josep Jubany i Valls, pastor, Maria Farràs i Molera i Ferran, jornaler, Neus i Montserrat Jubany i Farràs, escolar (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Josep Jubany i Valls, pastor, Maria Farràs i Molera i Montserrat Jubany i Farràs, obrera (Padrons, AMMdC)

1940: Filomena i Carme Garrós i Postius, germanes, fadrines; Filomena Juncà i Planas, vídua, Domènec Catot i Coma, gendre, pagès, Concepció Roca i Juncà, teixidora, i Delícia Catot i Roca (Padró, AMMdC)

1945: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1950: Andreu Casacuberta i Bellavista, jornaler, Maria Saladich i Estrada, teixidora, i Marta, minyona, Clara, dependenta, Montserrat, Glòria i Soledat, escolars, Casacuberta i Saladich (Padró, AMMdC)

1953: Andreu Casacuberta i Bellavista, propietari (Cadastre, 1953)

1955: Andreu Casacuberta i Bellavista, jornaler, Maria Saladich i Estrada, rodetera, i Marta, dependenta, Montserrat, dependenta, Glòria i Soledat, escolars, Casacuberta i Saladich (Padró, AMMdC)

1960: Andreu Casacuberta i Bellavista, jornaler, Maria Àngels Saladich i Estrada, teixidora, i Maria Glòria, teixidora, i Maria Soledat, esco-lar, Casacuberta i Saladich (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové d'una característica de l'aspecte físic d'un dels seus estadants, que lluïa un gros bigoti

Víctor Trullàs i Maria Pla, cònjuges > Josep Saladich > Salvador Argelaguer i Gibellà (lloguer?) > Josep Jubany i Valls (lloguer?) > Filome-na i Carme Garrós i Postius (lloguer?) > Andreu Casacuberta i Bellavista (compra) > Maria Glòria Casacuberta i Saladich (herència) > Ra-mon Vancells i Casacuberta (herència)

Casa de 3 plantes, destinada a habitatge; fa 5 x 10,5 m2 pel que fa a la construcció, i 10 x 40 de solar. Orient (esquerra): Cal Patau; migdia (darrere): Cal Puig Xic i Cal Tet; ponent (dreta): antics horts, ara solars; nord (davant): el carrer

Casa totalment refeta el 1940, en substituir la casa antiga per un petit edifici de tres plantes

 

 

 

 

 

Llinda moderna de Cal Bigoti

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)