Ca l'Ermengol

 

(Cal Francesc,

o Ca la Inès)

 
 

['kalərməŋ'gɔl]

 

(['kafɾən'sɛsk] o ['kaləj'nɛs])

 

Ca l'Ermengol

Carrer de la Mallola, 29 (abans, 19, 21 i 27)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139412 (8139412DG1283N0001XZ)

418125,8 E – 4623701,0 N

454,5 m alt

 

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: Josep Armangol, jornaler (Cadastre, AMC)

1816: Francesca Pla (Contribucions, ACalLluís)

1830: Ramon i Joan Hom (Contribucions, ACalLluís)

1828: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1851: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1855: Jaume Hom i Jo, jornaler, Ramona Puigmartí i Valentí i Maria Hom i Puigmartí (Padró, AMC)

1860: Valentí Hom i Puigmartí, jornaler, la seva germana Maria Hom i Puigmartí, i llur mare, Ramona Puigmartí (Padró, AMC)

1866-1868: Valentí Hom i Puigmartí, Filomena Pla i Puigdomènech i Josep Hom i Pla (Padró, AMC). El 1866 apareixen com a Om, sense H

1880 (Ca l'Ermengol): Valentí Hom i Puigmartí, Filomena Pla i Puigdomènech i Josep Hom i Pla (Padró, AMC)

1882: Josep Orpina, Pla, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1911: Llogari Puigmartí i Puig, jornaler, Maria Jo i Hosta i Josep, Carme, Dionís, Antoni, Assumpció i Joan Puigmartí i Jo (Padró, AMC)

1920 a 1924: Jaume Oller i Pineda, Filomena Mundet (i Òsol), Remei i Carme Rovira i Mundet, Josep Oller i Vila, jornaler vidu, i Josep Oller i Pineda (Padrons, AMC)

1935: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1940: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1945: Jaume Oller i Pineda, jornaler, i Filomena Mundet i Òsol (Padró, AMMdC)

1950: Jaume Urpina i Oller i Carme Ruvireta i Barnolas (Padró, AMMdC)

1953: Josep Urpina i Oller, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: Jaume Urpina i Oller, jornaler, Carme Rovireta i Barnolas, rodetera, i Josep i Domènec Urpina i Rovireta (Padró, AMMdC)

1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

El primer nom de la casa es deu al fet que fou construïda per Jaume Armengol; més tard, hi visqué Francesc, qui donà nom a la casa i, finalment, la casa fou llogada per Inès, qui estiuejà molt de temps en aquesta casa

Josep Armangol > Francesca Pla > Ramon i Joan Hom > Jaume Hom i Jo (herència) > Valentí Hom i Puigmartí (herència) > Josep Urpina i Soler > Jaume Oller i Pineda > Josep Urpina i Oller (herència)

1882: Casa de dues plantes, fa 370 m2. 1953: Casa de tres plantes, destinada a habitatge; fa 4 x 9 m2 pel que fa a la construcció, i 10 x 27 de solar. Orient, o dreta: Cal Rectoret; davant, o migdia: Carrer de la Mallola; ponent, o esquerra: solar de Feliu Ponsa i Jo, i darrere (nord): Cal Joan (ara, Carrer del Pare Mundet)

Casa de vers el 1700 refeta de manera important fou el 1940, amb algunes reformes posteriors. Tanmateix, es mantingué sempre la façana del carrer, amb l'antiga porta principal, amb llinda, anul·lada, de manera que conserva força l'aspecte original

 

 

 

 

 

Llinda de la casa:

Jaume 1759 Armangol

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)