Cal Rectoret

 

(Cal Rector)

 

 

 

 

['kalrəktu'ɾɛt]

 

(['kalrək'to])

 

Cal Rectoret

Carrer de la Mallola, 31 (abans, 29)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139413 (8139413DG1283N0001IZ)

418130,5 E – 4623698,5 N

454,1 m alt

 

 

 

Propietaris i estadants:

1846: Llogari Carbonell, Rectoret (Document 26 dels conservats per Feliu Catot i Ponsa; Notari Rafel Palaudàries i Broquetas, de Caldes de Montbui, 13 de febrer)

1783: Francesc Carbonell, pastor, i Mònica Oller (Cadastre, AMC)

1828: Llogari Carbonell i Oller, Francesca Pla i Colillas i Francesc Carbonell i Pla (Padró, AMC)

1851 a 1868: Francesc Carbonell i Pla, jornaler, i Josepa Santamans i Torras (Padró, AMC)

1880: Josepa Santamans (i Torras), vídua (Padró, AMC)

1882: Vídua de Llogari Carbonell, propietària (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1911: Pere Comellas i Grauet, jornaler, Mercè Gamisans i Pla i Joan Comellas i Gamisans (Padró, AMC)

1920 a 1924: No hi consta ningú (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Josep Semis i Morell, picapedrer, i Salvadora Zorrilla i Zorrilla (Padró, AMMdC). Cal verificar si eren en aquesta casa

1940 a 1950: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

1953: Jaume Picañol i Prat, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1960: Domiciano Moya Bautista, fuster, Fernanda Moreno Muñoz, Ramón Moya Moreno, picapedrer, Benita Piñero Ruiz, rodetera, Marina, Ramon, Emiliano, Anselmo i Amparo Moya Piñero; Domiciano Moya Moreno, picapedrer, Guadalupe Fernández Novas, Maria Lourdes Moya Fernández, i Jesús i Tomás Fernández Novas (Padró, AMMdC)

Francesc Carbonell > Llogari Carbonell i Oller (herència) > Josepa Santamans i Torras (herència, marit) > Pere Comellas i Grauet (lloguer?) > Llogari Picañol i Casarramona (compra) > Josep Semis i Morell (lloguer?) > Jaume Picañol i Prat (herència) > Domiciano Moya Bautista (lloguer?)

Casa de vers el 1700 remodelada el 1943, sense tocar gaire l'estructura original

1882: Casa de dues plantes, de 265 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; la construcció fa 5 x 9 m2, per 5 x 34 del solar. A la dreta, llevant, Cal Xafa; davant, migdia, el carrer; esquerra, ponent, Ca l'Ermengol (o Cal Francesc, o Ca la Inès); darrere, nord, antiga vi-nya de Cal Joan, ara cases del Carrer del Pare Mundet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)