Cal Nanju

 

(abans, Cal Segimon)

 

 
 

['kal'naɲʒu]

 

(['kalsəʒi'mon])

 

Cal Nanju

Carrer de la Mallola, 40

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre 1? de Monistrol de Calders, foli 2

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238117 (8238117DG1283N0001LZ)

418154,3 E – 4623675,2 N

453,2 m alt

 

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: Feliu i Josep Gamissans, germans, jornalers (Cadastre, AMC)

1816: No hi consta (Contribucions, ACalLluís)

1828: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Pau i Joan Gamissans (Contribucions, ACalLluís)

1851: Pau Gamissans, Maria Anna Gibert, Joan Gamisans i Gibert i Teresa (Estrada i Pineda) (Padró, AMC)

1855: Joan Gamisans (i Gibert), Teresa Estrada (i Pineda) i Ignasi Bentura, àlies Bort (Padró, AMC)

1860: Joan Gamisans i Jibert, jornaler, Teresa Estrada i Pineda i Antònia Fort (Padró, ACalLluís)

1866: Joan Gamisans i Jibert, jornaler, Teresa Estrada i Pineda i Francesc i Maria Gamisans i Estrada (Padró, AMC)

1868: Joan Gamisans i Gibert, jornaler, Teresa Estrada (i Pineda) i Francesc i Maria Gamisans i Estrada (Padró, AMC)

1880 (Cal Segimon): Francesc Gamisans i Estrada, jornaler, Teresa Estrada i Pineda, mare, i Maria Gamisans i Estrada, germana (Padró, AMC)

1882: Vídua de Joan Gamisans, Segimona, propietària (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: Francesc Gamisans i Estrada, jornaler, Josepa Pla i Solé i Maria, Carme, Trinitat, Josep, Concepció i Jaume Gamisans i Pla (Padró, AMC)

1911: Josep Bentura i Lladó, jornaler, Rosa Capdevila i Soldevila i Concepció i Domènec Bentura i Capdevila (Padró, AMC) (llogaters?)

1920 a 1940: Gumersind Puigmartí i Trullàs, Maria Ponsa i Prat i Sebastià i Feliu Puigmartí i Ponsa (Padrons, AMC i AMMdC)

1945:  Gumersind Puigmartí i Trullàs, Maria Ponsa i Prat, i Feliu Puigmartí i Ponsa, teixidors tots tres; Sebastià Puigmartí i Ponsa, Josepa Ponsa i Estrada i Fèlix Puigmartí i Ponsa (Padró, AMMdC)

1950: Gumersind Puigmartí i Trullàs, Maria Ponsa i Prat, Sebastià Puigmartí i Ponsa, Josepa Ponsa i Estrada i Fèlix i Maria del Carme Puig-martí i Ponsa (Padró, AMMdC)

1953: Gumersind Puigmartí i Trullàs, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: Gumersind Puigmartí i Trullàs, Maria Ponsa i Prat, Sebastià Puigmartí i Ponsa, Josepa Ponsa i Estrada i Fèlix i Maria del Carme Puig-martí i Ponsa (Padró, AMMdC)

1960: Sebastià Puigmartí i Ponsa, contramestre tèxtil, Josepa Ponsa i Estrada, rodetera, Fèlix, ajudant tèxtil, i Maria Carme Puigmartí i Ponsa, i Maria Ponsa i Prat, jubilada (Padró, AMMdC)

El nom actual de la casa es deu a

Feliu i Josep Gamissans > Pau Gamissans i Casamiquela (herència) > Joan Gamisans i Gibert (herència) > Francesc Gamisans i Estrada (herència) > Gumersind Puigmartí i Trullàs (compra) > Sebastià Puigmartí i Ponsa (herència)

1882: Casa de tres plantes, de 504 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa entre 14 x 10 m2 de construcció, per 14 x 30 de solar. Dreta (ponent): Cal Jaima; davant (nord): Carrer de la Mallola; esquerra (llevant): Carrer del Torrent (antigament, Torrent del Senyor), i darrere (migdia): el Forn (germans Catot i Ginesta)

Casa refeta de manera important el 1942, amb algunes reformes posteriors. Entre elles, una tina sencera, situada a l'angle nord-est de la casa, va ser malmesa per transformar aquell espai en un garatge

 

 

 

 

 

La llinda:

matusserament, 1772

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)