Cal Pau Joanet

 

(antigament, Cal Joanet)

 

 
 

['kal'pawʒuə'nɛt]

 

(['kaʎ'ʒuə'nɛt])

 

Cal Pau Joanet

Carrer de la Mallola, 28

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238112 (8238112DG1283N0001BZ)

418113,2 E – 4623699,8 N

454,8 m alt

 

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: Baltasar Hom (i Camprubí), inhàbil, i Jaume Hom (i Puig), fill seu, jornaler (Cadastre, AMC)

1816 i 1830: Joan Hom (Contribucions, ACalLluís)

1828: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1851: Valentí Hom (i Jo o Siuró), Maria (Prat o Gamisans) i Pau Hom (i Prat o Gamisans) (Padró, AMC)

1855: Valentí Hom i Jo, jornaler, Maria Prat i Pau Hom i Prat, jornaler (Padró, AMC)

1860: Valentí Hom i Siuró (o Jo), pobre invàlid, Maria Gamisans (o Prat), Pau Om i Gamisans, jornaler, i Anna Serra (Padró, ACalLluís)

1866: Pau Om i Gamisans, jornaler, Anna Serra i Josepa Om i Serra (Padró, AMC)

1868: Pau Hom i Gamisans, jornaler, Anna Serra i Josepa i Antònia Hom i Serra (Padró, AMC)

1880 (Cal Joanet): Pau Hom i Gamisans, jornaler, Anna Serra i Joan Hom i Serra, jornaler (Padró, AMC)

1882: Pau Om i Prat, Cisa Gros?, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: Pau Hom i Gamisans (o Prat), jornaler, Anna Serra, Joan Hom i Serra, jornaler, Rosa Oliveras (i Girbent), i Carme i Josep Hom i Olive-ras (Padró, AMC)

1911: Joan Homs i Serra, jornaler, Rosa Oliveras (i Girbent) i Carme i Josep Homs i Oliveras (Padró, AMC)

1920 i 1921: Joan Homs i Serra, jornaler, Rosa Oliveras (i Girbent) i Carme i Josep Homs i Oliveras. El darrer consta com a soldat (Padrons, AMC)

1924: Joan Homs i Serra, jornaler, Rosa Oliveras i Ollé (és la mateixa anterior) i Carme i Josep Homs i Oliveras, a més d'Amèlia, expòsita, afillada (Padró, AMC)

1930 i 1935: Joan Hom i Serra, vidu, invàlid, Josep Hom i Oliveras, jornaler, Clara Ortosol i Pujol, teixidora, Amèlia, expòsita, i Joan i Teresa Hom i Ortosol (Padrons, AMMdC)

1940: Josep Hom i Oliveras, jornaler, Clara Ortosol i Pujol, teixidora, Joan i Teresa Hom i Ortosol (Padró, AMMdC)

1945: Josep Hom i Oliveras, jornaler, Clara Ortosol i Pujol, teixidora, i Joan, jornaler, i Teresa Hom i Ortosol, teixidora; Sebastià Hom i Pla, jornaler, Anna Puigmartí i Puigmartí, Josep Hom i Puigmartí i Filomena Hom i Pla (Padró, AMMdC)

1950: Josep Hom i Oliveras, jornaler, Clara Urtusol i Pujol, teixidora, Josepa Pujol i Pla, mare de la darrera; Joan Hom i Urtusol, jornaler, Candelària Estrada i Canadell, teixidora (Padró, AMMdC)

1953: Josep Hom i Oliveras, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: Josep Hom i Oliveras, jornaler, Clara Urtusol i Pujol, teixidora, Josepa Pujol i Pla, mare de la darrera; Joan Hom i Urtusol, jornaler, Candelària Estrada i Canadell, teixidora, i Josep Hom i Estrada (Padró, AMMdC)

1960: Joan Hom i Urtusol, jornaler, Candelària Estrada i Canadell, teixidora, i Josep i Rosa Hom i Estrada; Josep Hom i Oliveras, jornaler, i Clara Urtusol i Pujol, teixidora (Padró, AMMdC)

El primer nom de la casa prové del nom de fonts d'un dels seus propietaris, en Joan Hom i ; més tard, amb el seu fill, Pau Hom i , la casa es començà a anomenar Cal Pau Joanet

 

1882: Casa de tres plantes, fa 162 m2. 1953: Casa de tres plantes, destinada a habitatge; fa 10 x 10 m2 pel que fa a la construcció, i 10 x 45 de solar. Dreta (ponent): Cal Bigoti; davant (nord): Carrer de la Mallola; esquerra (llevant): Cal Pau Joanet; darrere (migdia): Cal Remengol

Casa remodelada el 1900; ha estat interiorment modernitzada diverses vegades i s'hi ha arrebossat la façana

 

 

 

 

 

Rètol artístic

a la porta de la casa

Ceràmica amb el nom de la casa a l'interior del portal

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)