Cal Sopes

 

 

 
 

['kal'sopəs]

 

Cal Sopes

Carrer de la Mallola, 37

(abans, 27, 29 i 35)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139416 (8139416DG1283N0001SZ)

418145,1 E – 4623690,2 N

453,7 m alt

 

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Cadastre, AMC)

1816: No hi consta (Contribucions, ACalLluís)

1830: Francesc, Valentí o Miquel Prat (Contribucions, ACalLluís)

1851: Pere Prat, Jaume Prat i Pla, jornaler, Maria (Hom i Jo) (Padró, AMC)

1855: Miquel Prat i Saladich, jornaler, Maria Hom (i Jo), Jaume Musarra i Comasòlibas, Antònia Prat i Hom i Maria i Teresa Musarra i Prat (Padró, AMC)

1860: Jaume Prat i Pla, jornaler, Maria Hom (i Jo) i Maria, Vicenta, Agnès i Lluís Prat i Hom (Padró, AMC)

1866 i 1868: Maria Om (i Jo), vídua, i les seves nétes Teresa i Maria Musarra i Prat (Padrons, AMC)

1880: Francesc Ponsa i Font, jornaler vidu (Padró, AMC)

1882: Francesc Ponsa, Rènec, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: Francesc Ponsa i Font, jornaler, Rosa Saurat i Aguilar i Rita, Josep i Feliu Ponsa i Saurat (Padró, AMC)

1911: Francesc Ponsa i Font, jornaler vidu, i Rita, Joan i Feliu Ponsa i Saurat (Padró, AMC)

1920 a 1924: Leandre Laimon i Miramarges, pastor, Dolors Vilavendrell i Reixach i Josep i Llúcia Laimon i Vilavendrell (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Pasqual Vilatersana i Puigmartí, jornaler, Francesca Ferré i Pol i Maria, Rosa i Eulàlia Vilatersana i Ferré (Padrons, AMC i AMMdC)

1940, 1945 i 1950: Joan Sallarés i Brossa, teixidor, Maria Roca i Juncà, teixidora i Ramon Sallarés i Roca, dependent (Padrons, AMMdC)

1953: Joan Ponsa i Saurat, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: Joan Sallarés i Brossa, teixidor, Maria Roca i Juncà, teixidora (Padró, AMMdC)

1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

El nom de la casa prové del sobrenom aplicat a algú, encara per determinar. Cal Peixater apareix en una llista sense data de la primera part del segle XX

 

1883: Casa de tres plantes, de 100 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; la construcció fa 4,60 x 10 m2, per 4,60 x 28 del solar. A la dreta, llevant, Cal Firmet; davant, migdia, el carrer; esquerra, ponent, Ca l'Onclet; darrere, nord, antiga vinya de Cal Joan, ara cases del Carrer del Pare Mundet

Casa de vers el 1700 refeta el 1920 sense afectar gaire l'estructura original, amb posteriors modificacions d'adequació i modernització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)