Cal Marsalinu

 

(Cal Xesc Vell, Cal Xesc)

 

 
 

['kaʎ'ʃɛsk]

 

(['kaʎ'ʃɛzg'beʎ]/['kaʎ'ʃɛzg'bej], ['kaʎ'ʃɛsk])

 

Cal Marsalinu, a la dreta

Carrer de la Mallola, 9

 

(abans, 7)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139406 (8139406DG1283N0001KZ)

418055,0 E – 4623727,6 N

458,9 m alt

Cal Marsalinu, façana principal

 

Casa esmentada el 1876 en l'inventari que fa Jaume Estrada i Picañol, com a hereu, dels béns que foren de son pare, Ramon Estrada i Ca-tot. Es tracta d'una casa assenyalada amb el número 7 del Carrer de la Mallola, de valor de 400 pessetes, que limita a orient o dreta amb Josep Ponsa (Ca la Xica), a migdia o davant amb el carrer, a ponent o esquerra amb Jacint (Ponsa), i al nord o darrere amb terres del mas Saladic (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, del 4 de maig; ACBG, AHPM F-37, Núm. 35). Esmenta el testament de son pare, fet davant del rector de Monistrol de Calders, Francesc Ferrer, el 17 de gener del 1863 (document no conservat)

Propietaris i estadants:

1828: No s'ha pogut determinar amb precisió; els Estrada venien de Ca l'Estrada, al Carrer del Ferrer (Padró, AMC)

1851: Jaume Estrada i Estiragués, jornaler, Agnès (Catot), Jaume, paleta, Maria, i Ramon Estrada i Catot, jornaler, Maria (Picañol i Canet) i Jaume, Pere i Carme Estrada i Picañol (Padró, AMC)

1855: Jaume Estrada i Estiragués, jornaler, Agnès Catot, Ramon Estrada i Catot, jornaler, Maria Picañol (i Canet) i Jaume, jornaler, Sebastià, Carme, Mercè i Dolors Estrada i Picañol (Padró, AMC)

1860: Jaume Estrada i Estiragués, jornaler, Agnès Catot, Ramon Estrada i Catot, jornaler, Maria Picañol (i Canet) i Jaume, jornaler, Carme, Pere, Sebastià i Mercè Estrada i Picañol, a més de Mercè Sató (ACalLluís)

1866: Jaume Estrada i Estiragués, jornaler, Agnès Catot, Ramon Estrada i Catot, jornaler, Maria Picañol (i Canet), Jaume, Pere, Sebastià, Antoni, jornalers, Mercè i Lluís Estrada i Picañol (Padró, AMC)

1868: Jaume Estrada i Estiragués, jornaler, Agnès Catot, Ramon Estrada i Catot, jornaler, Maria Picañol (i Canet), Jaume, Pere, Sebastià, Antoni, jornalers, Mercè i Lluís Estrada i Picañol, la muller de Jaume, Maria Canadell (i Musarra), i Josep Estrada i Canadell (Padró, AMC)

1880: No apareix en el Padró de forma individualitzada: juntament amb Cal Xesc -Nou-, formen una sola casa: Jaume Estrada i Picañol, jornaler, Maria Canadell (i Musarra), i Jaume, Marcel·lí, Florència i Teresa Estrada i Canadell (Padró, AMC)

1882: Jaume Estrada i Estiragués, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: No apareix en el Padró de forma individualitzada: juntament amb Cal Xesc -Nou-, formen una sola casa: Jaume Estrada i Picañol, jornaler, Maria Canadell i Musarra, Marcel·lí Estrada i Canadell, la seva muller, Florentina Ponsa i Bigas, llur filla, Rosa Estrada i Ponsa, la germana de Florentina, Josepa Ponsa i Bigas Lluïsa, i els altres germans Estrada i Canadell: Florenci, Josep, Gumersind, Lluïsa i Maria (Pa-dró, AMC)

1911: Jaume Estrada i Picañol, jornaler vidu, Lluïsa, Gumersind, Maria i Jaume Estrada i Canadell, la muller del darrer, Rosa Puigmartí i Tru-llàs, i Núria i Sebastià Estrada i Puigmartí (Padró, AMC)

1920, 1921 i 1924: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1930, 1935 i 1940: Marcel·lí Estrada i Puigmartí, jornaler, Anna Puigmartí i Catot i Florència i Feliu Estrada i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1945 i 1950: Anna Puigmartí i Catot i Feliu Estrada i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1953: Anna Puigmartí i Catot, propietària (Cadastre, AMMdC)

1955: Anna Puigmartí i Catot, vídua, i Fèlix Estrada i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1960: Feliu Estrada i Puigmartí, jornaler, Rosa Homs i Ribalta, teixidora, i Jesús Estrada i Homs (Padró, AMMdC)

El nom antic de la casa prové de l'hipocorístic per afèresi de Francesc: Xesc. La persona que motivà aquest apel·latiu devia ser Francesc Estrada, que hi visqué a finals del segle XVIII. Cal Xesc Vell es deu al fet que els de Cal Xesc (a l'actual Cal Marsalinu) van passar a viure a la casa del costat de ponent, que apareix esmentada el 1866 com a Cal Trompeta, sense que es pugui determinar ara per ara per què, i fou denominada a partir d'aquell moment Cal Xesc Nou, per passar, al cap dels anys, a Cal Xesc, oblidant-se, en general, que aquest havia estat el nom de l'altra casa. El nom actual es deu a la forma castellanitzada del nom Marcel·lí, propi del seu propietari a mitjan segle XX, pronunciat amb fonètica catalana: Marcelino > Marsalinu

Jaume Estrada i Picañol > Marcel·lí Estrada i Canadell (herència) > Anna Puigmartí i Catot (herència del marit)

Casa de vers el 1800 remodelada el 1933, amb poques reformes més que algunes modernitzacions i adequacions interiors

1882: . 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge. La casa vella fa 5 x 12 m2 de construcció, en un solar de 5 x 16; davant (migdia): Carrer de la Mallola; esquerra (ponent): Cal Xesc; dreta (llevant): Ca la Xica; darrere (nord): Santiago Rovira i Vilajoana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)