Cal Corder

 

 

 
 

['kalkure]

 

Cal Corder,

des del Carrer de la Mallola

Carrer de la Mallola, 1

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139401 (8139401DG1283N0001LZ),

                                     (8139401DG1283N0002BX) i

                                     (8139401DG1283N0003ZM)

418026,4 E – 4623733,8 N

459,0 m alt

 

 

Casa esmentada el 1741 en l'establiment d'un pati de terra per a construir-hi casa situat al costat de llevant del camí que passa pel lloc popularment anomenat Collet. L'establiment és a Melcior Ponsa, ferrer, però cita com a termenal el pati de terra de Valentí Rubió; per tant, la casa de Valentí Ponsa, corder, encara no existia. El 1756, en canvi, sí

Propietaris i estadants:

1756: Valentí Rubió, corder

1783: Valentí Rubió i el seu fill Valentí, corders

1828: Josep Rubió (i Pujalt), jornaler, nét del segon Valentí, la seva mare, Llúcia Pujalt, Margarida Puigdomènech (i Casas), Jaume, Llúcia i Ignasi Rubió i Puigdomènech, i el seu germà, Sebastià Rubió i Pujalt

1857 a 1864: Josep Rubió i Pujalt, Margarida Puigdomènech i Casas, i Josep, Francesca i Isidre Rubió i Puigdomènech; en els del 1861 i 1864 hi surten també Margarida Puigdomènech (i Casas), i els germans del cap de casa, Sebastià i Maria Rubió i Pujalt (Padró, AMC)

1860: Josep Rubió i Pujal, Margarida Puigdomènech (i Casas), i Josep i Isidre Rubió i Puigdomènech (Padró, Acal Lluís)

1866 i 1868: Josep i Isidre Rubió i Puigdomènech, jornalers, i llur mare, Margarida Puigdomènech (i Casas) (Padró, AMC)

1880: Concordi Vilaclara i Olivé, jornaler, Àngela Estafanell i Monrós i Valentí Vilaclara i Estefanell (Padró, AMC)

1882: Concordi Vilaclara i Olivé, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904: Concordi Vilaclara i Oliver, jornaler, Àngela Estabanell i Monrós, Valentí Vilaclara i Estefanell, pagès, Maria Catot i Musarra, Teresa, Joan i Concordi Vilaclara i Catot (Padró, AMC)

1911: Concordi Vilaclara i Oliver, jornaler, Àngela Estabanell i Monrós, Valentí Vilaclara i Estefanell, pagès, Maria Catot i Musarra, Teresa, Joan, Concordi i Anna Vilaclara i Catot, i Francesca Farré i Expòsita, afillada (Padró, AMC)

1920 i 1921: Concordi Vilaclara i Oliver, jornaler, Àngela Estabanell i Monrós, Valentí Vilaclara i Estefanell, pagès, Maria Catot i Musarra, Teresa, Joan, Concordi, Anna i Antoni Vilaclara i Catot, i Francesca Farré i Expòsita, afillada (Padró, AMC)

1924:  Concordi Vilaclara i Oliver, jornaler, vidu, Valentí Vilaclara i Estefanell, pagès, Maria Catot i Musarra, Teresa, Joan, Concordi, Anna i Antoni Vilaclara i Catot (Padró, AMC)

1930, 1935 i 1940: Valentí Vilaclara i Estefanell, jornaler, Maria Catot i Musarra, Joan Vilaclara i Catot, obrer, Eulàlia Comellas i Rusiñol, obrera, Concordi, Anna i Antoni Vilaclara i Catot, obrers, i Antònia i Maria Vilaclara i Comellas (Padró, AMC)

1945: Valentí Vilaclara i Estefanell, jornaler, Joan Vilaclara i Catot, jornaler, Eulàlia Comellas i Rusiñol, teixidora, Antoni, Maria i Benvinguda Vilaclara i Catot, obrers

1950: Joan Vilaclara i Catot, peó tèxtil, Eulàlia Comellas i Rusiñol, teixidora, i Antònia, teixidora, Maria i Benvinguda Vilaclara i Comellas (Padró, AMMdC)

1953: Joan Vilaclara i Catot, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955: Joan Vilaclara i Catot, peó tèxtil, Eulàlia Comellas i Rusiñol, teixidora, i Benvinguda Vilaclara i Comellas (Padró, AMMdC)

1960: Eulàlia Comellas i Rusiñol, jubilada, vídua (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu, molt probablement, a Valentí Rubió, corder, que nasqué i visqué en aquesta casa a mitjan segle XVIII

Valentí Rubió > Josep Rubió i Pujalt (herència) > Josep Rubió i Puigdomènech (herència) > Concordi Vilaclara i Oliver (compra) > Valentí Vilaclara i Estefanell (herència) > Joan Vilaclara i Catot (herència)

1882: Casa de tres plantes, fa 255 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge, de 12 x 9 m2, en un solar de 12 x  13. Davant (migdia): Carrer de la Mallola; esquerra (ponent): Carrer del Collet; dreta (llevant): Cal Pumanyà; darrere (nord): Cal Pumanyà

Casa del 1800 refeta de manera important el 1956; conserva alguns elements de la construcció anterior, com la porxada del segon pis de l'extrem oriental de la façana

 
 

 

 

 

Cal Corder, des

del Carrer del Call

Cal Corder, des

del Parc del Serrat

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)