Cal Firmet

 

 

 

 

['kalfir'mɛt]

 

Cal Firmet

Carrer de la Mallola, 39

(abans, 29, 31 i 33)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8139417 (8139417DG1283N0001ZZ)

418151,0 E – 4623685,2 N

453,3 m alt

 

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Cadastre, AMC)

1851:  (Padró, AMC)

1855:  (Padró, AMC)

1860:  (Padró, AMC)

1866 i 1868:  (Padrons, AMC)

1880:  (Padró, AMC)

1882: Maria Musarra, Firmet, propietària (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC)

1904:  (Padró, AMC)

1911:  (Padró, AMC)

1920:  (Padró, AMC)

1921:  (Padró, AMC)

1924:  (Padró, AMC)

1930:  (Padró, AMC)

1935:  (Padró, AMMdC)

1940, 1945 i 1950:  (Padró, AMMdC)

1953: Ajuntament de Monistrol de Calders, propietari (Cadastre, AMMdC)

1955:  (Padró, AMMdC)

1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

El nom de la casa

 

1882: Casa de dues plantes, de 190 m2. 1953: Ja no existeix la casa; ara és un solar aprofitat pel sindicat agrícola local, amb estables i altres dependències

Casa de vers el 1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Mallola

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)