El Carrer Nou

Paradoxalment, el Carrer Nou és el més antic de Monistrol de Calders, després de la Sagrera, al voltant de l'església. En un primer moment, comprenia el  Carrer del Ferrer (en l'actualitat denominat de Fèlix Estrada i Saladich), el del Sastre, el del Bon Aire i el que ara s'anomena Nou. Fou un carrer organitzat resseguint el camí ral de Calders, i s'urbanitzà per iniciativa dels de la masia del Bosc, principalment a través de mossèn Joan Bosch, germà capellà del pa- gès hereu del mas. Fou una vertadera campanya de parcel·lació de les  terres que havien estat del Mas Llandric, agregat al del Bosc a ran de les crisis de principis de l'edat moderna. Aviat, però, el Carrer del Ferrer començà a ser conegut amb aquest nom, perquè hi vivia, i hi tenia la ferreria, el primer ferrer monistrolenc, de cognom Puigmartí, instal·lat a Cal Ferrer Vell, casa actual- ment coneguda com a Cal Marfà.Aquest carrer ha rebut també del 1936 al 1939 el nom de Carrer de Rafael de Casanova, i, en canvi, la Dictadura franquista simplement en va castella- nitzar la denominació: Calle Nueva.

Cases del costat de ponent (números senars): Cal Navarru (1), Cal Ritus (Cal Bernat, Ca l'Angeleta, Cal Mariner o Cal Picapedrer, segons les èpoques) (3), Cal Jaume Pla (desapareguda) (5), Cal Càndidu (antigament coneguda com a Cal Manel o Cal Casanova; desapareguda, com l'anterior, en construir-s'hi la nau d'una indústria tèxtil) (7), Cal Gregori (o Cal Ferlandu, abans) (9), Ca l'Estudiant (també coneguda anteriorment com a Cal Dretxu) (15) i Cal Plans (19). Antigament, el carrer començava pel costat nord, i la numeració s'inicia- va en el número 2, a Cal Plans. Aquest costat de carrer era, doncs, el dels números parells, aleshores. La casa de Cal Navarru, a més, no tenia l'entrada per aquest carrer, sinó pel del Sastre.


Cases del costat de llevant (números parells, antigament senars): Cal Quirzet (10), Cal Borni (també documentada com a Cal Monter) (12), Cal Mera (desapareguda) (16), Ca la Caterina (de vegades denominada Cal Caterina, masculinitzant el nom femení original; antigament aquesta casa era Cal Rovell) (18), Ca l'Astasia (20), Ca l'Oan (22), Cal Biroc (també Cal Xafa i Cal Casanova, abans) (24), Cal Canet (o Cal Quirzet, anteriorment; desapareguda) (26) i Cal Forner (antigament, Cal Faló) (28) 


Tornar a l'índex de carrers