Cal Jaume Pla

 

 

 
 

['kaʎ'ʒawmə'ppla]

 

Lloc on era Cal Jaume Pla

Carrer Nou, 5

 

(abans, 10, 12 i 9)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837703 (7837703DG1273N0001HJ)

417719,0 E – 4623507,7 N

 

438,3 m alt

El mateix, des de migdia

 

Casa esmentada el 1865: Maria Pla i Clusella, de 64 anys, muller d’Antoni Farell, veïna de Monistrol de Calders, hereva substituta dels béns del seu pare Josep Pla (testament davant de Francesc Brugués, rector, el 3 de maig del 1835; no conservat), per la mort sense successió del seu germà Francesc, i a l’efecte d’inscripció en el Registre de la Comptadoria d’Hipoteques de Manresa, declara una casa de dos cos-sos, assenyalada amb el número 10, situada en el carrer Nou, de 2.112 pams de superfície, amb hort contigu, aquest darrer de 162 pams des de la casa a la Riera, i de 65 pams de migdia a cerç. A orient o al davant limita amb el carrer; a la dreta, o migdia, amb la casa de Jo-sep Moleras, i l’hort amb la pallissa i hort de Joan Ponsa; a l’esquena o ponent amb la Riera; i a l’esquerra o cerç, amb la casa i hort d’Ig-nasi Sala (Notari Josep Ribot de Morató, 14 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 266, núm. 165)

Propietaris i estadants:

1783:  (Cadastre, AMC)

1816:  (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830:  (Contribucions, AMCalLluís)

1851: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1855: Antoni Farell (i Mus), Maria Pla (i Clusella) i Josep, Joan i Jaume Farell i Pla (Padró, AMC)

1857: Antoni Farell, Mus i Pujadas, jornaler, Maria Pla (i Clusella), Josep i Jaume Farell i Pla, Valentí Pla, jornaler vidu (oncle de la muller), i Àngela Pla i Santias, minyona (germanastra de la muller) (Padró, AMC)

1860: Antoni Farell i Mus, jornaler, Maria Pla (i Clusella) i Josep, Joan i Jaume Farell i Pla (Padró, ACalLluís)

1866: Antoni Farell (i Mus), jornaler, Maria Pla i Clusella i Josep, Joan i Jaume Farell i Pla (Padró, AMC)

1868: Pere Puigdomènech, jornaler, Francesca Genestós, Josep, jornaler, Felip i Agnès Puigdomènech i Selga i Maria Puigdomènech i Ge-nestós (Padró, AMC)

1880: Josep Farell i Pla, propietari; Josep Farell i Pla, jornaler, Teresa Ponsa i Berenguer i Maria, Teresa, Florentina i Josepa Farell i Ponsa (Padró, AMC)

1882: Josep Farell, Jaume Pla (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Valentí Pla i Ponsa, jornaler, Josepa Mas i Estefanell i Jaume i Agustí Pla i Mas (Padró, AMC)

1911 i 1921: Llogari Ponsa i Matamala, jornaler, i Florentina Farell i Ponsa (Padró, AMC)

1924 a 1926: Llogari Ponsa i Matamala, jornaler, i Florentina Farell i Ponsa (Padró, AMC)

1930 i 1935: Llogari Ponsa i Matamala, jornaler, Remei Oller i Bigas, rodetera, Rita i Teresa, obreres, Josep, escolar, i Francesc, obrer, Gira-bau i Oller, fills del primer matrimoni de la muller, i Martí Oller i Bigas, jornaler (Padró, AMMdC)

1940 i 1945: Llogari Ponsa i Matamala (Oleguer, el 1940), jornaler, Remei Oller i Bigas, rodetera, Josep Girbau i Oller, contrametre tèxtil, fill del primer matrimoni de la muller, i Valentí Ponsa i Oller, picapedrer (Padró, AMMdC)

1950: Llogari Ponsa i Matamala, jornaler, Remei Oller i Bigas, rodetera, i Valentí Ponsa i Oller, picapedrer (Padró, AMMdC)

1953: Maria Farell i Ponsa > Hereus de Maria Farell i Ponsa (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu al seu propietari i estadant entre la meitat i el darrer terç del segle XIX, Jaume Pla i Puigdomènech

Josep Farell i Pla > Florentina Farell i Ponsa (herència) > Maria Farell i Ponsa (herència) > Hereus de Maria Farell i Ponsa (herència)

1882: Casa de dues plantes, fa 85 m2. 1953: Casa de tres plantes, destinada a habitatge; fa 9,5 x 10 m2, tant de construcció com de solar, fins que fou enderrocada per tal d'ampliar la indústria tèxtil instal·lada a Can Càndidu. Dreta (nord): Cal Càndidu; esquerra (migdia): Cal Ritus; davant (llevant): Carrer Nou; darrere (ponent): Riera de Sant Joan

Casa de vers el 1700, enderrocada l'any  per tal d'ampliar la indústria situada al costat nord de la casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer Nou

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ... (Monistrol de Calders)

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AHPB: Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Barcelona)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)

APStVdC: Arxiu Parroquial de Sant Vicenç de Calders (Calders)