Ca l'Estudiant

 

(abans, Cal Dretxu)

 

 
 

['kaləstuδi'an]

 

(['kal'dɾɛtʃu])

 

Ca l'Estudiant, des del nord

Carrer Nou, 15 i 17

 

(abans, 4 i 15)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837705 (7837705DG1273N0001AJ)

417731,2 E – 4623549,8 N

 

437,8 m alt

La casa, des del sud

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783:  (Cadastre, AMC)

1816:  (Contribucions, AMCalLluís)

1828:  (Padró, AMC)

1830:  (Contribucions, AMCalLluís)

1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1855 i 1857: Joan Sallarés i Galí, jornaler, Josepa Hom i Jaume i Dominga Prat i Hom (Padró, AMC)

1860: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, ACalLluís)

1866 (Cal Dretxu): Josep i Daniel Bou i Prat, jornalers (Padró, AMC)

1868: Josep Bou (i Prat) i Antònia Bosch (i Pla) (Padró, AMC)

1880: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1882: Joan Sellarés i Galí, Estudiant (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Jaume Prat i Hom, jornaler, Francesca Clusella i Puigmartí, Lluís, Valentí, Josep i Joan Prat i Clusella, Filomena Fargas i Muns, segona muller de Joan Prat i Clusella, Joan, Carme i Josep Prat i Catot i Ramon Prat i Fargas (Padró, AMC). Els Prat i Om procedeixen de la masia de l'Om, on encara vivia el 1880 una branca de la família

1911: Jaume Prat i Hom, jornaler, Francesca Clusella i Puigmartí, Joan Prat i Clusella, jornaler, Filomena Fargas i March (el 1904 sortia com a Muns, de segon cognom), Joan, Carme i Josep Prat i Catot, fills del primer matrimoni de Joan Prat i Clusella, i Tomàs, Ramona, Frances-ca i Josepa Prat i Fargas, fills del segon (Padró, AMC)

1920 i 1921: Joan Prat i Clusella, jornaler, Filomena Fargas i March, Joan Prat i Catot, jornaler, i Tomàs, Josep, Ramona, Francesca, Josepa, Dolors, Ramon, Jaume, Valentí i Josep Prat i Fargas (Padró, AMC)

1924 a 1926: Joan Prat i Clusella, jornaler, Filomena Fargas i March, Joan Prat i Catot, jornaler, Maria Hom i Pla, Ramona i Francesca, mi-nyones, Josepa, Dolors i Ramon, obrers, Jaume, Valentí i Tomàs, jornaler, Prat i Fargas i Joaquim, Josep i Esteve Prat i Hom (Padró, AMC)

1930 a 1935: Joan Prat i Clusella, jornaler, Filomena Fargas i March, Joan Prat i Catot, jornaler, Josepa Saladich i Catot, Tomàs, forner, Fran-cesca i Dolors, obreres, Ramon, malalt mental, Valentí i Jaume Prat i Fargas, fills del segon matrimoni de Joan Prat i Catot, i Joaquim, Jo-sep i Esteve Prat i Hom, els darrers escolars, fills del primer (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Joan Prat i Clusella, jornaler, Filomena Fargas i March, i Jaume, Francesca, Josepa i Valentí Prat i Fargas; Joan Prat i Catot, jornaler, Josepa Saladich i Catot, obrera tèxtil, Joaquim, jornaler, Josep, estudiant, i Esteve, jornaler, Prat i Hom i Robert i Antoni Prat i Saladich (Pa-dró, AMMdC)

1945: Joan Prat i Catot, jornaler, Josepa Saladich i Catot, teixidora, Joaquim, jornaler, Josep, obrer tèxtil, i Joaquim, jornaler, Prat i Hom, Robert, jornaler, i Antoni, escolar, Prat i Saladich, picapedrers (Padró, AMMdC)

1950: Joan Prat i Catot, jornaler, Josepa Saladich i Catot, teixidora, Esteve, picapedrer, i Joaquim, jornaler, Prat i Hom, fills del primer ma-trimoni, Robert i Antoni Prat i Saladich, picapedrers, fills del segon, Maria Capdevila i Paixau, muller de Joaquim, teixidora, Filomena Far-gas i March, vídua d'un oncle del cap de casa, i Francesca Prat i Fargas, teixidora, cosina (Padró, AMMdC)

1953: Joan Prat i Catot (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Joan Prat i Catot, jornaler, Josepa Saladich i Catot, Francesca Prat i Fargas, teixidora, cosina del cap de casa, i Robert i Antoni Prat i Saladich, fills del segon (Padró, AMMdC)

1960: Joan Prat i Catot i Josepa Saladich i Catot, jubilats (Padró, AMMdC)

La casa deu al nom al fet que algú d'aquella casa anà a estudiar, possiblement de capellà a Vic. El primer Estudiant documentat és Joan Sallarés, el 1882

 

 

 

 

 

 

 

 

Llinda de la porta principal: 1683