Cal Forner

 

(antigament,

Cal Faló)

 

 

 
 

['kalfur'ne]

 

(['kalfə'lo])

 

Cal Forner

Carrer Nou, 28

 

(antigament, 1)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837001 (7837001DG1273N0001HJ)

417758,5 E – 4623588,7 N

435,6 m alt

 

 

Casa antigament marcada amb el número 1 del Carrer Nou; després de la Guerra Civil es va invertir la numeració del carrer, i ara és la 28, la de número més alt. En una llista associada al Padró de veïns del 1880, és esmentada com a Cal Faló. En canvi, des de mitjan segle XX se la coneix com a Cal Forner. Des dels anys vuitanta, del segle XX, hi ha un rètol de ceràmica que diu “Casa dues germanes”. Una part de la casa, el cos meridional, pertany a l'espai que ocupava Cal Canet, casa que es va enderrocar; la resta de la finca de Cal Canet està integra-da en la de Cal Forner

Propietaris i estadants:

1783: Joan Jo, Faló, jornaler

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1850: Llogari Picañol

1854, 1856 i 1857: Sebastià Picañol i Morella, pobre, Magdalena Jo i Comellas i Josep, jornaler, Jaume, Teresa i Josepa Picañol i Jo (Padró, AMC)

1860: Sebastià Picañol i Morella, pobre, Magdalena Jo (i Comellas) i Josep, Teresa i Víctor Picañol i Jo (Padró, AMC)

1866: Sebastià Picañol i Morella, bracer, Magdalena Jo i Comellas i Josep, Jaume, Teresa i Víctor Picañol i Jo (Padró, AMC)

1868: Sebastià Picañol i Morella, casat, bracer, Magdalena Jo i Comellas, i Jaume, Teresa i Víctor Picañol i Jo (Padró, AMC)

1880: Joan Farell i Pla i Maria Estiragués i Carantela (Padró, AMC)

1882: Joan Farell (Fulls de declaració de finques urbanes)

1904: Joan Farell i Pla, bracer, Carme Carrió i Roca, Josep i Jaume Farell i Carrió (Padró, AMC)

1911: Joan Farell i Pla, bracer, Carme Carrió i Roca, Josep, Jaume, Joan i Concepció Farell i Carrió (Padró, AMC)

1920 i 1921: Carme Carrió i Roca, vídua, Josep, pagès, i Jaume i Joan, obrers, i Concepció Farell i Carrió (Padrons, AMC)

1924 i 1925:  Carme Carrió i Roca, vídua, Josep Farell i Carrió, jornaler, Carme Manubens i Vilaregut, Jaume, Joan i Concepció Farell i Car-rió i Maria Farell i Manubens (Padrons, AMMdC)

1926: Carme Carrió i Roca, vídua, Josep Farell i Carrió, jornaler, Carme Manubens i Vilaregut, Joan i Concepció Farell i Carrió i Maria Farell i Manubens (Padró, AMMdC)

1930 a 1935: Josep Farell i Carrió, jornaler, Carme Manubens i Vilaregut, Joan i Concepció Farell i Carrió, obrers, i Maria, Isabel i Joan Farell i Manubens (Padró, AMMdC)

1940 a 1950: Josep Farell i Carrió, jornaler, Carme Manubens i Vilaregut, casada, i Maria, Isabel i Joan Farell i Manubens, els tres dar-rers, obrers (Padrons, AMMdC)

1953: Josep Farell i Carrió (Contribució territorial urbana)

1955: Josep Farell i Carrió, jornaler, Carme Manubens i Vilaregut, i Maria, teixidora, i Joan, picapedrer, Farell i Manubens (Padró, AMMdC)

1960: Salvador Moreu i Valls, jornaler, Consol Boronat i Oliva, rodetera, i Salvador, teixidor, i Enric Moreu i Boronat (Padró, AMMdC)

El primer nom de la casa es deu, molt probablement, als sobrenom dels seus antics propietaris; tenim documentat el 1783 Joan Jo, Faló. Posteriorment, passà a anomenar-se Cal Forner sense que hi hagi viscut mai ningú d'aquest ofici

Joan Jo, Faló > Llogari Picañol > Sebastià Picañol i Morella (herència) > Joan Farell i Pla (compra) > Josep Farell i Carrió (herència) > Salvador Moreu i Valls (possiblement llogater)

1882: Casa de dues plantes, fa 130 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9 x 9 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (migdia): Cal Canet; esquerra (nord): terres de Joan Puigmartí i Puigmartí; davant (ponent): Carrer Nou; darrere (llevant): terres de Joan Puigmartí i Puigmartí

Casa de vers el 1700 refeta de manera important el 1850, amb algunes reformes posteriors, entre les quals s'afegí el cos procedent de l'antiga casa de Cal Canet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer Nou

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)