Cal Quirzet

 

 

 
 

['kalkir'zɛt]

 

Cal Quirzet, des del nord

Carrer Nou, 10

 

(antigament, 17)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837009 (7837009DG1273N0001LJ)

417733,5 E – 4623523,0 N

 

438,5 m alt

La casa, des de migdia

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783:  (Cadastre, AMC)

1816:  (Contribucions, AMCalLluís)

1828:  (Padró, AMC)

1830:  (Contribucions, AMCalLluís)

1851:  (Padró, AMC)

1855:  (Padró, AMC)

1857:  (Padró, AMC)

1860:  (Padró, ACalLluís)

1866:  (Padró, AMC)

1868:  (Padró, AMC)

1880:  (Padró, AMC)

1882: Josep Comasòlivas, Quirzet (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904:  (Padró, AMC)

1911:  (Padró, AMC)

1920:

1921: Josep Comasòlivas i Comellas, jornaler, Teresa Puigmartí i Ferrer i Valentí, Josepa, Josep i Florentina Comasòlivas i Puigmartí (Padró, AMC)

1924 i 1925: Josep Comasòlivas i Comellas, jornaler, Teresa Puigmartí i Ferrer, Josep, Valentí i Florentina Comasòlivas i Puigmartí, Josepa Canet i Puigmartí i Eduard Comasòlivas i Canet (Padró, AMC)

1926: Josep Comasòlivas i Comellas, jornaler, Teresa Puigmartí i Ferrer, Josep, Valentí i Florentina Comasòlivas i Puigmartí, Josepa Canet i Puigmartí i Eduard i Joan Comasòlivas i Canet (Padró, AMC)

1930 a 1935: Josep Comasòlivas i Comellas, jornaler, Teresa Puigmartí i Ferrer, Josep i Florentina Comasòlivas i Puigmartí, Josepa Canet i Puigmartí i Eduard i Joan Comasòlivas i Canet (Padró, AMMdC)

1940: Josep Comasòlivas i Puigmartí, jornaler, Josepa Canet i Puigmartí i Joan, Eduard i Concepció Comasòlivas i Canet (Padró, AMMdC)

1945: Josep Comasòlivas i Puigmartí, jornaler, Josepa Canet i Puigmartí i Florentina, Joan, Eduard i Concepció Comasòlivas i Canet (Padró, AMMdC)

1950: Josep Comasòlivas i Puigmartí, jornaler, Josepa Canet i Puigmartí i Joan, Eduard i Concepció Comasòlivas i Canet (Padró, AMMdC)

1953: Josep Comasòlivas i Puigmartí (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Josep Comasòlivas i Puigmartí, jornaler, Josepa Canet i Puigmartí i Joan i Concepció Comasòlivas i Canet; Eduard Comasòlivas i Ca-net, jornaler, Nativitat Tantiñà i Tarradellas, rodetera, i Isabel Comasòlivas i Tantiñà (Padró, AMMdC)

1960: Eduard Comasòlivas i Canet, jornaler, Nativitat Tantiñà i Tarradellas, rodetera, i Isabel Comasòlivas i Tantiñà (Padró, AMMdC)

 

Josep Comasòlivas i Comellas  > Josep Comasòlivas i Puigmartí (herència) > Eduard Comasòlivas i Canet (herència)

1882; Casa de  plantes; fa  m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 5 x 9 m2 de construcció, per 11 x 23 de solar. Dreta (migdia): Cal Llirac; esquerra (nord): Cal Borni; davant (ponent): Carrer Nou; darrere (llevant): actuals pisos de la carretera