Cal Plans

 

 

 
 

['kal'pplans]

 

Cal Plans, des del nord

Carrer Nou, 19

 

(abans, 2, 15 i 17)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 13 de Monistrol de Calders, tom 356, foli 60, finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837706 (7837706DG1273N0001BJ)

417734,4 E – 4623563,0 N

 

437,9 m alt

La casa, des del sud

 

Casa que duu les dates de 1698 i 1701 en dues llindes de la façana principal

Propietaris i estadants:

1783: Josep Plans, captaire (Cadastre, AMC)

1816: Jaume Catot (Contribucions, AMCalLluís)

1828: Jaume Catot, el seu germà Pere Catot, la seva muller, Maria Plans, les seves germanes Maria i Valentina Catot, els seus fills Isidre i Jaume Catot i Plans i una minyona, Teresa Pla (Padró, AMC)

1830: Jaume Catot (Contribucions, AMCalLluís)

1851: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1855 a 1860: Isidre Catot i Plans, jornaler, Ignàsia Farràs i Torras, i Valentí i Josepa Catot i Farràs (Padró, ACalLluís)

1866: Isidre Catot i Plans, jornaler, Ignàsia Farràs i Torras, Josepa Catot i Farràs, Maria Arnau(s) i Urpina, jove, vídua, i Valentina Catot i Ar-nau(s) (Padró, AMC)

1868: Isidre Catot (i Plans), jornaler, Ignàsia Farràs (i Torras) i Josepa Catot i Farràs (Padró, AMC)

1880: Josep Jo i Rusiñol, jornaler, Josepa Catot i Farràs i Josep, Josepa, Valentí i Pere Jo i Catot (Padró, AMC)

1882: Josep Jo, Plans (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Josepa Catot i Farràs, vídua, Josep Jo i Catot, jornaler, Assumpció Sallarés i Catot i Josep i Montserrat Jo i Sallarés (Padró, AMC)

1911: Josep Jo i Catot, jornaler, Assumpció Sallarés i Catot i Josep, Lluís, Josepa i Lourdes Jo i Sallarés (Padró, AMC)

1920 i 1921: Josep Jo i Catot, jornaler, Assumpció Sallarés i Catot i Josep, Josepa, Lourdes i Claudi Jo i Sallarés (Padrons, AMC)

1924 i 1925: Joan Mollet i Escolà, jornaler, Concepció Sallarés i Catot, Manuel Mollet i Sallarés, jornaler, Núria Catot i Urpina, ordidora, i Joan Mollet i Catot (Padrons, AMC)

1926: Joan Mollet i Escolà, jornaler, vidu, Manuel Mollet i Sallarés, forner, Núria Catot i Urpina, ordidora, i Joan Mollet i Catot (Padró, AMC)

1930 a 1945: Manuel Mollet i Sallarés, forner, Núria Catot i Urpina, ordidora, i Joan Mollet i Catot (Padrons, AMC i AMMdC)

1953: Josep Jo i Sellarés (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1950 a 1960: Núria Catot i Urpina, vídua, ordidora jubilada, i Joan Mollet i Catot, mecànic i serraller (Padrons, AMMdC)

El nom de la casa prové del cognom de la família que hi visqué al segle XVIII. La darrera, Maria Plans, es casà amb Jaume Catot vers 1790. El 1783 hi està documentat Josep Plans, captaire. Isidre Catot apareix documentat el 1882 com a Isidre Plans

Isidre Catot i Plans > Josepa Catot i Farràs (herència) > Josep Jo i Catot (herència) > Josep Jo i Rusiñol (herència) > Josep Jo i Catot (herència) > Assumpció Sallarés i Catot (herència, muller) > Concepció Sallarés i Catot (herència, germana) > Manuel Mollet i Sallarés (herència, muller) > Joan Mollet i Catot (herència)

1882: Casa de dues plantes, fa 93 m2. 1953: Casa de dues plantes destinada a habitatge; fa 9 x 12 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (nord): terres pròpies; esquerra (sud): Ca l'Estudiant; davant (llevant): Carrer Nou; darrere (ponent): terres pròpies i Riera de Sant Joan

Casa de vers el 1700, no gaire afectada per canvis al llarg dels anys i, en canvi, desfeta interiorment entre les dues darreres dècades del segle XX i la primera del XXI