Cal Càndidu

 

(antigament, Cal Casanova i Cal Manel)

 

 
 

['kal'kandiδu]

 

(['kal'kazə'nɔβə] / ['kalmə'nɛl])

 

Lloc on era Cal Càndidu

Carrer Nou, 7

 

(abans, 8 i 11)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837703 (7837703DG1273N0001HJ)

417722,0 E – 4623517,4 N

438,1 m alt

El mateix, des del nord

 

Casa esmentada el 1865 en les delimitacions de Cal Jaume Pla: Maria Pla i Clusella, de 64 anys, muller d’Antoni Farell, veïna de Monistrol de Calders, hereva substituta dels béns del seu pare Josep Pla (testament davant de Francesc Brugués, rector, el 3 de maig del 1835), per la mort sense successió del seu germà Francesc, i a l’efecte d’inscripció en el Registre de la Comptadoria d’Hipoteques de Manresa, declara una casa de dos cossos, assenyalada amb el número 10, situada en el carrer Nou, de 2.112 pams de superfície, amb hort contigu, aquest darrer de 162 pams des de la casa a la riera, i de 65 pams de migdia a cerç. A orient o al davant limita amb el carrer; a la dreta, o migdia, amb la casa de Josep Moleras, i l’hort amb la pallissa i hort de Joan Ponsa; a l’esquena o ponent amb la Riera; i a l’esquerra o cerç, amb la casa i hort d’Ignasi Sala (Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, 14 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 266, núm. 165)

Propietaris i estadants:

1783: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Cadastre, AMC)

1816:  (Contribucions, AMCalLluís)

1828:  (Padró, AMC)

1830:  (Contribucions, AMCalLluís)

1851:  (Padró, AMC)

1855: Joan Sala i Comasòlivas, jornaler, Francesca Altimiras (i Codina), Ignasi i Valentí Sala i Altimiras (Padró, AMC)

1857: Joan Sala i Comasòlivas, jornaler, Francesca Altimiras (i Codina), Ignasi i Valentí Sala i Altimiras i Maria Estrada i Saurat, vídua, mi-nyona (Padró, AMC)

1860: Joan Sala i Comasòlivas, jornaler, Josepa Puigmartí (i Jo), Ignasi i Valentí Sala i Altimiras, Maria Estrada i Saurat, vídua, minyona (Padró, AcalLluís)

1866 i 1868: Antoni Farell (i Mus), jornaler, Maria Pla (i Clusella) i Josep, Joan i Jaume Farell i Pla (Padró, AMC)

1880 (Cal Casanova): Josep Bosch i Pla, jornaler, Anna Gibellà i Vilatersana, Maria Pla i Roca, mare d'ell, Rosa, Lluïsa i Joan Bosch i Pla i Jo-an Bosch i Gibellà (Padró, AMC)

1882: Valentí Altimires, veí de Navarcles (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Feliu Puigmartí i Gamisans, jornaler, Maria Catot i Solé i Joan i Anna Puigmartí i Catot (Padró, AMC)

1911: Joan Jinesta i Bou, jornaler vidu, i Concepció, Mercè i Feliu, jornaler, Jinesta i Gubianas (Padró, AMC)

1920 i 1921: Joan Ginesta i Bou, jornaler, Feliu, forner, i Càndid, jornaler, Ginesta i Gubianas i Joaquima Ponsa i Sanfeliu (Padró, AMC)

1924 i 1925: Joan Jinesta i Bou, Càndid Jinesta i Gobianas, jornalers, Joaquima Ponsa i Sanfeliu i Feliu Jinesta i Gobianas, obrer (Padró, AMC)

1926: Càndid Ginesta i Gubianas, jornaler, i Joaquima Ponsa i Sanfeliu (Padró, AMC)

1930 i 1935: Càndid Ginesta i Gubianas, jornaler, Joaquima Ponsa i Sanfeliu, Josep Gubianas i Matamala, jornaler, Àngela Ginesta i Bou, oncles, i Concepció Solà, expòsita, afillada (Padrons, AMC i AMMdC)

1940 i 1945: Càndid Ginesta i Gubianas, jornaler, Joaquima Ponsa i Sanfeliu i Concepció Ginesta i Ponsa, teixidores (Padrons, AMMdC)

1950: Càndid Ginesta i Gubianas, jornaler, Joaquima Ponsa i Sanfeliu, teixidora, Feliu Catot i Ponsa, xofer, i Concepció Ginesta i Ponsa, or-didora, i Fèlix Catot i Ginesta (Padró, AMMdC)

1953: Càndid Ginesta i Gubianas (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Càndid Ginesta i Gubianas, jornaler, i Joaquima Ponsa i Sanfeliu (Padró, AMMdC)

1960: Càndid Ginesta i Gubianas i Joaquima Ponsa i Sanfeliu, tots dos jubilats (Padró, AMMdC)

Tant el nom modern com l'antic d'aquesta casa es deu al prenom del seu propietari i estadant, Càndid Ginesta i Gubianas, Càndidu,

Josep Altimires > Valentí Altimires (herència) > Francesca Altimiras i Codina (herència) > Ignasi Sala i Altimiras (herència) > Feliu Puig-martí i Gamisans (compra) > Càndid Ginesta i Gubianas (compra) > Joan Catot i Ponsa (compra)

1882: Casa de dues plantes, fa 150 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 10 x 14 m2 de construcció per 13 x 17 de solar. Dreta (nord): Cal Joaquim, després magatzem de Ca l'Estudiant; esquerra (migdia): Cal Jaume Pla, després part de la mateixa indústria tèxtil que aquesta casa; davant (llevant): Carrer Nou; darrere (ponent): Riera de Sant Joan

Casa de vers el 1700, enderrocada el 1965 per tal de construir, en el seu solar més el del costat meridional, Cal Jaume Pla, la fàbrica tèxtil de Joan Catot i Ponsa

 

 

 

 

 

Fàbrica tèxtil al lloc

on era Cal Càndidu

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer Nou

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ... (Monistrol de Calders)

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AHPB: Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Barcelona)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)

APStVdC: Arxiu Parroquial de Sant Vicenç de Calders (Calders)