Cal Canet

 

(abans, Cal Quirzet)

 

 

 

 

['kalkə'nɛt]

 

(['kalkir'zɛt]

 

 

Lloc on era Cal Canet

Carrer Nou, 26

 

(abans, 3)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre 2n de Monistrol de Calders, folis 218 i 219

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837002 (7837002DG1273N0001WJ)

417748,0 E – 4623582,6 N

 

436,4 m alt

 

 

Casa actualment desapareguda, se'n conserva una part unida actualment a Cal Faló, i les parets de la tina, ran de Ca l'Oan. La finca va ser agregada a Cal Forner

Propietaris i estadants:

1783: Josep Saurats, jornaler (Cadastre, AMC)

1816: Joan Saurat (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Joan Seurats (Contribucions, AMCalLluís)

1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1859: Ramon Saurat, bracer de Monistrol de Calders, atorga carta de pagament a la seva muller Rosa Oliva, natural de Castellfollit de Riu-bregós, veïna de Monistrol de Calders, per la venda d’una casa en el poble d’ella. Aprofita el document per fer-hi esponsalicis i garantir l’ús i usdefruit de la muller sobre una casa i hort al carrer Nou de Monistrol de Calders, que ha rebut del seu pare Joan, com a herència. Limita a orient amb la casa anomenada Cal Faló, a migdia amb la riera, a ponent amb la casa de l’hereu de Pere Picañol, i a cerç amb el carrer esmentat (Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, 9 de novembre; ACA, Notarials de Manresa, 259, núm. 195). Les delimitacions llevant-ponent estan expressades a l'inrevés

1855 a 1868: Ramon Saurat i Catot, pobre de solemnitat, i Rosa Oliva i Morera (Padrons, AMC i ACalLluís)

1880: No hi consta (Padró, AMC)

1882: Josep Comasòlivas, Quirzet (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Josep Comasòlivas i Arnaus, jornaler vidu, Josep Comasòlivas i Cumellas, jornaler, Teresa Puigmartí i Farré i Josep, jornaler, Valentí, Sofia i Eduard Comasòlivas i Puigmartí (Padró, AMC)

1911: Josep Comasòlivas i Arnaus, jornaler vidu, Josep Comasòlivas i Cumellas, jornaler, Teresa Puigmartí i Farré i Josep, jornaler, Valentí, Sofia, Eduard i Florentina Comasòlivas i Puigmartí (Padró, AMC)

1920 i 1921: Joan Riera i Vilaseca, jornaler, Manuela Canet i Prat i Concepció Riera i Canet; Lluís Capdevila i Blades, jornaler, i Maria Riera i Canet (Padró, AMC)

1924 i 1925: Jaume Solé i Ribot, jornaler, Maria Canal i Pratdesaba i Joan, obrer, i Manuel, jornaler, Solé i Canal, obrer (Padrons, AMC)

1926: Jaume Solé i Ribot, jornaler, Maria Canal i Pratdesaba i Manuel Solé i Canal, obrer (Padró, AMC)

1930: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1935: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1940: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1945: Josep Canet i Puigmartí, jornaler (Padró, AMMdC)

1950: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1953: Josep Canet i Puigmartí (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Josep Canet i Puigmartí, jornaler, i Neus Sala i Caellas (Padró, AMMdC)

1960: Josep Canet i Puigmartí, jornaler jubilat (Padró, AMMdC)

 

1882: Casa de dues plantes, fa 130 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 5 x 9 m2. de construcció, per 5 x 24 de solar. Dreta (migdia): Ca l'Oan; esquerra (nord): Cal Forner; davant (ponent): Carrer Nou; darrere (llevant): Carretera de Sabadell a Prats de Llu-çanès

Joan Saurat > Ramon Saurat i Catot > Jaume Comasòlivas i  > Julià Carrió i Puigmartí > Josep Canet i Puigmartí

Casa de vers el 1700 que a penes havia sofert modificacions. Va caure a darreries del segle XX