Cal Navarru

 

(antigament, )

 

 

 
 

['kalnəaru]

 

(['kal])

 

Cal Navarru, des de migdia

Carrer Nou, 1

 

(antigament, 14 i 16)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837707 (7837707DG1273N0001YJ)

417758,5 E – 4623588,7 N

435,6 m alt

La casa, des del nord

 

Casa antigament marcada amb el número 14 del Carrer Nou; després de la Guerra Civil es va invertir la numeració del carrer, i ara és la 1, la de número més baix

Propietaris i estadants:

1783:  (Cadastre, AMC)

1850:

1854, 1856:  (Padró, AMC)

1857:  (Padró, AMC)

1866: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1868: No hi consta (Padró, AMC)

1880: Jaume Trullàs (i Costa), jornaler, vidu, Hormesild Canadell i Solé, jornaler, Margarida Trullàs i Jo i Jaume i Maria Canadell i Trullàs (Padró, AMC)

1882: Gumersind Canadell, Navarru (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Gumersind Canadell i Sulé, jornaler, Margarida Trullàs i Pla (malgrat el canvi de cognom, és la mateixa; el cognom correcte és Jo), Jaume i Candelària Canadell i Trullàs, Rosa Planas i Arnaus, muller de Jaume, i Joan i Gumersind Canadell i Planas (Padró, AMC)

1911: Gumersind Canadell i Soler, jornaler, Jaume i Candelària Canadell i Trullàs, Rosa Planas i Arnaus, muller de Jaume, i Gumersind, Va-lentí, Montserrat i Salvador Canadell i Planas (Padró, AMC)

1921: Gumersind Canadell i Soler, jornaler, vidu, Joan Canadell i Trullàs, jornaler, Rosa Planas i Arnaus i Gumersind, Montserrat, Salvador, Clara i Carme Canadell i Planas (Padró, AMC)

1924 a 1960: No hi consta ningú (Padrons, AMC i AMMdC)

1953: Antoni Grau i Ponsa (Contribució territorial urbana, AMMdC)

El nom de la casa es deu a

Gumersind Canadell i Soler (herència) > Antoni Grau i Ponsa (compra)

1882: Casa de dues plantes; fa 108 m2. 1953: Casa de dues plantes ruïnosa; fa 10 x entre 7,5 i 9,5 m2. de construcció, per 13 x 8 de solar. Dreta (nord): Cal Ritus; esquerra (migdia): Cal Garrell; davant (llevant): Carrer Nou; darrere (ponent): Cal Garrell

Casa de vers el 1700, refeta interiorment i modernitzada, amb una refacció total de la façana exterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer Nou

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ... (Monistrol de Calders)

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AHPB: Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Barcelona)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)

APStVdC: Arxiu Parroquial de Sant Vicenç de Calders (Calders)