Ca l'Oan

 

 

 

 

 

 

Ca l'Oan

 

Carrer Nou, 22

 

(abans, 7)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338701 (8238701DG1283N0001KZ)

418107,5 E – 4623620,9 N

446,5 m alt

 

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: No es pot determinar, ara per ara (Cadastre, AMC)

1816: Miquel Soler (hauria de ser Serra) (Contribucions, AMCalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Miquel Soler (hauria de ser Serra) (Contribucions, AMCalLluís)

1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1855: Miquel Serra i Soler i Pujal, jornaler, Isabell (sic) Jo (i Girabent(, Engràcia Serra i Jo i Miquel Serra i Pujal, pobre, vidu (Padró, AMC)

1857: Miquel Soler i Pugal, vidu, pobre, Miquel Soler i Serra, pobre, Isabel Jo (i Girabent) i Engràcia Soler i Jo. El cognom hauria de ser Serra, no Soler (Padró, AMC)

1860: Miquel Soler i Serra, pobre, Isabel Jo (i Girabent), Engràcia Soler i Jo i Francesc Gamisans i Estrada, acollit (Padró, ACalLluís)

1866: Miquel Serra i Soler, jornaler, Isabel Jo i Girabent i Engràcia Serra i Jo (Padró, AMC)

1868: Miquel Serra i Soler, jornaler, Maria Pla (i Escayola) i Engràcia Serra i Jo (Padró, AMC)

1880: Miquel Serra i Soler, jornaler, Maria Pla i Escayola i Joan i Maria Àngela Serra i Pla (Padró, AMC)

1882: Miquel Serra, Luan (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1911: Pere Buixó i Ramon, jornaler, Teresa Semis i Morell i Ferran Buixó i Semis, jornaler (Padró, AMC) (llogaters)

1920 i 1921: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1924: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1925: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1926: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1930: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1935: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1940: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1945: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1950: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1953: Joan Serra i Pla > Joaquima Camps i Poch (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

 

Miquel Serra o Soler i Pujal > Miquel Serra i Soler o Soler i Serra (herència) > Pere Buixó i Ramon (llogater) > Joan Serra i Pla (herència)

1882: Casa de dues plantes, fa 275 m2. 1953: Casa de dues plantes destinada a habitatge; fa 4,6 x 10,6 m2 de construcció per 26 x 10,7 de solar. Dreta (migdia): Ca l'Astasia; esquerra (nord): Cal Biroc; davant (ponent): Carrer de Sant Llogari; darrere (llevant): terres de Cal Biroc

Casa de vers el 1800, sense a penes canvis des de la seva construcció. Ha estat molt de temps deshabitada