Cal Ritus

 

(abans, Cal Mariner, Cal Picapedrer, Ca l'Angeleta i Cal Bernat)

 

 
 

['kal'ritus]

 

(['kalməɾi'ne] / ['kal'pikəpə'δɾe] / ['kaləɲʒə'lɛtə] / ['kalbər'nat])

 

Cal Ritus, des del nord

Carrer Nou, 3

 

(antigament, 12)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7837702 (7837702DG1273N0001UJ)

417721,5 E – 4623499,2 N

 

438,4 m alt

La casa, des de migdia

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783:  (Cadastre, AMC)

1816: Casa Bernat (Contribucions, AMCalLluís)

1828:  (Padró, AMC)

1830: Casa Barnat (Contribucions, AMCalLluís)

1851:  (Padró, AMC)

1855:  (Padró, AMC)

1857:  (Padró, AMC)

1860:  (Padró, ACalLluís)

1866: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1868: No hi consta (Padró, AMC)

1880 (Ca l'Angeleta): Àngela Ponsa i Font, vídua, i Valentí, Francesc i Feliu Pla i Ponsa (Padró, AMC)

1882: Josep Molera, Cal Bernat (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Joan Bosch i Serra, jornaler, Dolors Vilatersana i Golobart i Jaume i Àngela Bosch i Vilatersana (Padró, AMC)

1911: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1921: Pere Buixó i Ramon, jornaler, Ignàsia Semis i Morell i Ricard Buixó i Semis, estudiant (Padró, AMC)

1924 a 1926: Feliu Ponsa i Saurat, jornaler, Anna Ponsa i Catot i Joan i Francesc Ponsa i Ponsa (Padró, AMC)

1930 i 1935: Valentí Comasòlivas i Puigmartí, obrer, Pelegrina Berenguer i Crusella i Eulàlia Comasòlivas i Berenguer (Padrons, AMC i AMMdC)

1940: Jaume Catot i Mir, jornaler, que havia estat capità de vaixell mercant, i Josep Vilaró i Campà, obrer (Padró, AMMdC)

1945: Pere Jornet i Jordà, picapedrer, Maria Vilà i Busqueta, Ramon Jornet i Vilà, Josep Jornet i Grau, picapedrer, Jacinta Jordà i Ferrús i Joan Jornet i Jordà (Padró, AMMdC)

1950: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1953: Feliu Ponsa i Saurat > Pau Poch i Camps (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 a 1960: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

La casa s'anomenà Ca l'Angeleta a les darreres dècades del segle XIX, pel fet de ser-ne la mestressa Àngela Ponsa i Font, Angeleta. El nom de Cal Mariner es deu a Jaume Catot i Mir, mariner comercial, que hi visqué un temps vers el 1940, i el de Cal Picapedrer, a les famílies de Josep Jornet i Grau i els seus fills Pere i Joan Jornet i Jordà, tots ells picapedrers, que hi visqueren vers el 1945. El de Cal Bernat, docu-mentat el 1882, no té ara per ara cap explicació fefaent

Àngela Ponsa i Font > Josep Molera > Feliu Ponsa i Saurat > Pau Poch i Camps (compra)

1882: Casa de dues plantes, fa 58 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 4 x 8 m2 de construcció per 4 x 12 de solar. Dreta (nord): Cal Jaume Pla; esquerra (migdia): Cal Navarro; davant (llevant): Carrer Nou; darrere (ponent): Riera de Sant Joan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer Nou

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ... (Monistrol de Calders)

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AHPB: Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Barcelona)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)

APStVdC: Arxiu Parroquial de Sant Vicenç de Calders (Calders)