Cal Remengol

 

(abans, Ca l'Ermengol

i Cal Fuster Cintet)

 

 
 

['kalrəməŋ'gɔl]

 

(['kalərməŋ'gɔl] i ['kalfus'tesin'tɛt])

 

Cal Remengol, des de llevant

Carrer de la Vinya, 21 i 23

 

(abans, núm. 23 i 25)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238120 (8238120DG1283N0001LZ) i

                                     (8238120DG1283N0002BX)

418082,6 E – 4623641,9 N

 

446,5 m alt

La casa, de l'altra banda

 

 

Propietaris i estadants:

1712: Joan Puigmartí, teixidor de llana (doc. cit.)

1816-1851: Marc Puigmartí (i Molist) (Llibreta de contribucions, ACalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1851:  (Padró, AMC)

1855:  (Padró, AMC)

1860:  (Padró, AMC)

1866: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, AMC)

1868: Josep Sallas (i Font), Antònia Comasòlivas (i Serra) i Joan i Francesc Sallas i Comasòlivas (Padró, AMC)

1880 (Cal Fuster Cintet): Josep Sallas i Font, fuster, Maria Ponsa i Tarrés, Josep, Joan i Francesc Sallas i Comasòlivas, fills del primer matri-moni, i Valentí, Joan i Francesc Sallas i Ponsa (els dos darrers són un error d'inscripció: són els anteriors del mateix nom) (Padró, AMC)

1904: Valentí Hom i Puigmartí, jornaler, vidu, Josep Hom i Pla, jornaler, Dolors Pla i Solé i Caterina, Esteve, Maria, Ramir, Justina, Filomena i Pere Hom i Pla (Padró, AMC)

1911: Valentí Hom i Puigmartí, jornaler, vidu, Josep Hom i Pla, jornaler, Dolors Pla i Solé i Caterina, Esteve, Maria, Ramir, Justina, Filomena, Josep, Pere, Sebastià i Vicenç Hom i Pla (Padró, AMC)

1921: Josep Hom i Pla, jornaler, Dolors Pla i Solé i Maria, Justina, Filomena, Josep, Pere, Sebastià, Agustí i Jaume Hom i Pla; Esteve Hom i Pla, jornaler, Anna Saladich i Catot i Josep Hom i Saladich (Padró, AMC)

1935: Josep Hom i Pla, jornaler, vidu, Esteve Hom i Pla, jornaler, Anna Saladich i Catot, Sebastià, Filomena i Jaume Hom i Pla, germans d'Esteve, i Josep, Maties, Josefina, Àngel, Dolors, Maria Vicenta i Sebastià Hom i Saladich (Padró, AMMdC)

1940: Josep Hom i Pla, jornaler, vidu, Filomena i Jaume, jornaler, Hom i Pla, fills; Esteve Hom i Pla, jornaler, Anna Saladich i Catot i Josep, Maties, Josefina, Dolors, Sebastià, Maria Vicenta, Ramir, Anna i Valentí Hom i Saladich (Padró, AMMdC)

1945: Esteve Hom i Pla, jornaler, Anna Saladich i Catot i Josep, Maties, Josefina, Dolors, Sebastià, Maria Vicenta, Ramir, Anna i Valentí Hom i Saladich (Padró, AMMdC)

1950: Esteve Hom i Pla, jornaler, Anna Saladich i Catot i Dolors, teixidora, Sebastià, Maria Vicenta, Ramir, dependents, Anna, teixidora, i Valentí Hom i Saladich; Josep Hom i Saladich, jornaler, Francesca Puig i Ginesta, teixidora, i Mercè Hom i Puig (Padró, AMMdC)

1953: Esteve Hom i Pla, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Esteve Hom i Pla, jornaler, Anna Saladich i Catot i Dolors i Anna Hom i Saladich; Josep Hom i Saladich, jornaler, Francesca Puig i Ginesta, del tèxtil, i Mercè, Anna Maria i Josep Hom i Puig (Padró, AMMdC)

1960: Esteve Hom i Pla, jornaler, i Anna Saladich i Catot; Josep Hom i Saladich, jornaler, Francesca Puig i Ginesta, del tèxtil, i Mercè, Anna Maria i Josep Hom i Puig (Padró, AMMdC)

El primer nom de la casa, Cal Fuster Cintet, era degut al fet que qui hi visqué en aquells temps era Josep Sallas i Font, fuster procedent de Cal Cintet, al carrer del Serrat;

Josep Sallas i Font > Valentí Hom i Puigmartí (compra) > Josep Hom i Pla (herència) > Esteve Hom i Pla (herència)

Casa de 3 plantes destinada a habitatge; fa 5,2 x 16 m2 de construcció, per 5,2 x 25 de solar en el número 21 i 10,4 x 16 i 10,4 x 25 en el 23. Esquerra (ponent): Cal Tet; dreta (llevant): Ca l'Andreu; davant (migdia): Carrer de la Vinya; darrere (nord): antics horts de Cal Patau, de Cal Pau Joanet i de Cal Catot

Casa remodelada el 1920; s'hi afegí un segon cos de casa, que correspon al número 21, en el que era un pati d'ús agrícola