Cal Campaner

 

(abans, Cal Jaumet)

 

 
 

['kalkəmpə'ne]

 

(['kaʎʒəw'mɛt])

 

Cal Campaner, des de llevant

Carrer de l'Església, 5

 

(abans, la Placeta, 5 o 9)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscripció  

Cadastre:

Finca urbana 8137203 (8137203DG1283N0001LZ)

E 418010,4 – N 4623576,1

 

444,8 m. alt.

Cal Campaner, des de ponent

 

Cal Campaner, com les altres cases del nucli de la Sagrera (Ca l'Erola, actual Centre Parroquial, Cal Vintró, Cal Pere Negre i Ca la Miquela), és de les més antigues del poble. Constituïen el primer nucli agrupat del poble, ja que la resta de cases habitades estaven desperdigades per tot el terme municipal. Les cases originals, de les quals a penes queda res, podien datar del segle XVI, si no abans

Casa esmentada el 1881, encara sense nom, en una acta referent a Ca l'Erola (l'actual Centre Parroquial), on es diu que Ca l'Erola té a lle-vant la casa de Francesc Lluch i Dòria que abans fou de Pere Güell, pagès i paraire. Francesc Lluch i Dòria fou cirurgià i fabricant d'aiguar-dent, i actuà diverses vegades com a apoderat del Solà i la Païssa, entre d'altres. Pere Güell és esmentat entre 1723 i 1757, a Monistrol de Calders

Propietaris i estadants:

Vers 1725: Pere Güell, pagès i paraire (esmentat en un document del

1828: Francesc Lluch i Dòria, possessor de la casa (Padró, AMC)

1839 (entorns): En el testament de Francesc Lluch i Dòria es nomena Magdalena Pla i Casas, muller d'Agustí Prat, hereva de tots els seus béns (Comptadoria d'hipoteques de Monistrol de Calders, llibre primer, foli 148 (ACBG)

1851:  (Padró, AMC)

1855:  (Padró, AMC)

1860:  (Padró, AMC)

1866: Miquel Antiga i Tallada, cirurgià, vidu, Miquel Antiga i Solsona, mestre, i Maria Bonell i Minguell (Padró, AMC)

1868: Jaume Prat i Pla, jornaler, Francesca Jamilà i Altimiras (Padró, AMC)

1880 (Cal Jaumet): Jaume Prat i Pla, jornaler, Francesca Jamilà i Altimiras, i Josepa, Josep, Francesc, Anna i Valentí Prat i Jamilà (Padró, AMC)

1904: Jaume Prat i Pla, jornaler, Francesca Jamilà i Altimiras, Carme, Concepcio i Josep Prat i Jamilà, Maria Puigmartí i Catot i Joan i Núria Prat i Puigmartí (Padró, AMC)

1911: Josep Prat i Jamilà, jornaler, Maria Puigmartí i Catot, Joan, Rafael i Feliu Prat i Puigmartí, i Carme i Concepció Prat i Jamilà (Padró, AMC)

1921: Josep Prat i Jamilà, jornaler, Maria Puigmartí i Catot, Carme Prat i Jamilà, i Joan, Rafael i Feliu Prat i Puigmartí (Padró, AMC)

1935: Josep Prat i Jamilà, jornaler, Maria Puigmartí i Catot, Joan Prat i Puigmartí, jornaler, Àngela Sallas i Urpina, obrera, Concepció Prat i Sallas i Feliu Prat i Puigmartí, obrer (Padró, AMMdC)

1950: Àngela Sallas i Urpina, vídua, ordidora, Francesca Prat i Sallas, teixidora, Miquel Guillén i Claveria, jornaler, Concepció Prat i Sallas, teixidora, i Joan Guillén i Prat (Padró, AMMdC)

1955: Àngela Sallas i Urpina, vídua, ordidora, Miquel Guillén i Claveria, jornaler, Concepció Prat i Sallas, teixidora, i Joan i Josep Antoni Guillén i Prat (Padró, AMMdC)

Casa de l'esquerra (ponent): Centre Parroquial (antigament, Ca l'Erola); a llevant: Plaça de l'Església (antic cementiri parroquial); davant (migdia): el Carrer de l'Església (antigament, la Plaça); darrere (nord): antic hort de Cal Campaner

Pere Güell > Francesc Lluch i Dòria > Magdalena Pla i Casas > Francesc Prat i Pla > Jaume Prat i Pla > Josep Prat i Jamilà > Joan Prat i Puigmartí > Concepció Prat i Sallas

Un dels noms antics de la casa, Cal Jaumet, prové de Jaume Prat i Pla, Jaumet, qui hi visqué a darreries del segle XX. El nom actual de Cal Campaner és també del segle XIX: en una relació de parcers del 1850, entre els de la Païssa es troba el Senyor Agustí (Prat), Campaner. Pot venir del fet que per devoció o proximitat -o totes dues coses- se'l relacionava amb el toc de campanes de l'església parroquial de Sant Feliu

Casa que data del 1898, amb diverses reformes posteriors de modernització, sense tocar-ne l'estructura

 
 
 
 
 

La casa, amb l'antic cementiri al costat de llevant

La casa, des de la plaça del capdamunt de la Platanera

Darrere de la casa,

façana de l'antic hort

Façana de llevant, que donava a l'antic cementiri parroquial

Antiga finestra. S'hi veu

com s'ha aixecat el carrer

 

Tornar a la Sagrera