El Postilla posseďa diverses barraques, una als Campassos, una als Camps del Collet, tres a la Soleia de Mas Pujol i una, amb xup annex, a la Llandriga:
Barraca dels Campassos
Barraca dels Camps del Collet
Barraca de la Llandriga Xup de la Llandriga


Barraca 1 de la Soleia de Mas Pujol Barraca 2 de la Soleia de Mas Pujol Xup de la Soleia de Mas Pujol

Anar a la llista de vinyaters
up