Xup del
Postilla

(Soleia de Mas Pujol)Lloc on es troba: A la zona sud-occidental de la soleia

Codi a Amics de la pedra: xposmp

Codi a Wikipedra:
7691

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 211, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 416617 - Y 4623726

                            ETRS 89 X 416523.180 Y 4623521.822

                            Geogràfiques:
1º 59' 49.13'' E - 41º 45' 36.92'' N

Altitud:
542

Forma:
Planta rectangular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a ponent

Llinda i altres detalls:
Llinda desapareguda

Estat de conservació:
En resten les parets, fins a una alçada de poc més d'un pam

Tornar al mapa de la Soleia de Mas Pujol
Tornar a les barraques del Postilla
Tornar al mapa de Mas Pujol