Barraca 2 del
Postilla

(Soleia de Mas Pujol)Lloc on es troba: A la zona sud-occidental de la soleia

Codi a Amics de la pedra: bposmp

Codi a Wikipedra:
6501

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 211, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 416614 - Y 4623713

                            ETRS 89 X 416520.180 Y 4623508.822

                            Geogràfiques:
1º 59' 51.25'' E - 41º 45' 37.46'' N

Altitud:
542

Forma:
Planta rectangular

Tipologia: Aèria adossada a un marge

Orientació:
Porta encarada a llevant

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En molt bon estat. Podria ser la barraca de la mula corresponent

a la barraca 1 del Postilla a la Soleia de Mas PujolTornar al mapa de la Soleia de Mas Pujol
Tornar a les barraques del Postilla
Tornar al mapa de Mas Pujol