Barraques de Puigvoltor (o Serrat de la Rectora)
                                                                                                


Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya

Anar al mapa de Saladic