Barraques dels entorns de la Pedrera d'en Sala
                                                                                                
Vegeu al detall aquest paratge

Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya

Anar al mapa de la Paīssa