Barraques del Vilar
                                                                                                
Vegeu al detall aquest paratge

Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya

Anar al mapa de la Paīssa