Cal Xic Benet

 

 
 

['kaʎigbə'nɛt]

 

(['kaʎimbə'nɛt] / ['kaʎimpə'nɛt])

 

Cal Xic Benet, des de llevant

Carrer de la Vinya, 3

(abans, núm. 7)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre 23 de Calders, tom 719, foli 2, finca 837, inscripció 1a

Cadastre:

Finca urbana 8238129 (8238129DG1283N0001IZ)

418019,0 E – 4623677,2 N

 

448,9 m alt

La casa, des de ponent

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Cadastre, AMC)

1828: Joan Bocer (i Catot), jornaler, Josepa Roca (i Datzira), la tia Rosa Bocer, la germana, Francesca Bocer, i els fills Francesc, Josep i Maria Bocer i Roca (Padró, AMC)

1851: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, AMC)

1855, 1860 i 1866: Josep Bocé i Roca, jornaler, i Maria Ponsa (i Galí) (Padró, AMC)

1868: Josep Buser i Roca, jornaler, Maria Ponsa i Galí i Valentí Ponsa, jornaler (Padró, AMC)

1880: Josep Bocé i Roca, jornaler, i Maria Ponsa i Galí (Padró, AMC)

1882: Josep Bocer i Roca, Xic Benet, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1895: Josep Bussé i Roca, jornaler, ven la casa a Jaume Ponsa i Casarramona (Notari de Manresa, Tadeu Gassol i Millé, 10 d’agost)

1904 i 1911: Jaume Ponsa i Casarramona, jornaler, Margarida Ponsa i Matamala i Maria Ponsa i Ponsa (Padró, AMC)

1920 i 1921: Vicenç Palà i Reixach, jornaler, Maria Ponsa i Ponsa, i Teresa i Emília Palà i Ponsa; el 1920 també Jaume Ponsa i Casarramona, jornaler, i Margarida Ponsa i Matamala (Padrons, AMC)

1924:  Margarida Ponsa i Matamala, vídua, Vicenç Palà i Reixach, jornaler, Maria Ponsa i Ponsa, i Teresa i Emília Palà i Ponsa (Padró, AMC)

1930 i 1935: Margarida Ponsa i Matamala, vídua, Vicenç Palà i Reixach, jornaler, Maria Ponsa i Ponsa, filla de Margarida, muller de l'anteri-or, i Emília Palà i Ponsa (Padrons, AMC)

1940: Vicenç Coma i Roqueta, jornaler, Teresa Palà i Reixach, muller, i Emília Palà i Reixach (Padró, AMMdC)

1945: Vicenç Coma i Roqueta, jornaler, Teresa Palà i Reixach, teixidora, i Joan Coma i Palà (Padró, AMMdC)

1950: Vicenç Coma i Roqueta, jornaler, Teresa Palà i Reixach, teixidora, i Joan Coma i Palà (Padró, AMMdC)

1953: Teresa Palà i Ponsa, propietària (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Vicenç Coma i Roqueta, jornaler, Teresa Palà i Reixach, teixidora, i Joan, obrer tèxtil i Jacint Coma i Palà (Padró, AMMdC)

1960: Vicenç Coma i Roqueta, obrer tèxtil, Teresa Palà i Reixach, obrera tèxtil, i Joan, obrer tèxtil, Jacint i Josep Maria Coma i Palà (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu al fet que hi va anar a viure el xic de Cal Benet, Josep Bosser i Roca, anomenat Xic Benet. Fins al 1857 de fet encara consta, tot i casat, a Cal Benet

Joan Bosser i Catot > Josep Bosser i Roca (herència) > Jaume Ponsa i Casarramona (compra) > Maria Ponsa i Ponsa (herència) > Teresa Palà i Ponsa (herència) > Joan Coma i Palà (herència)

1882: Casa de tres plantes, fa 284 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa de construcció 7 x 10 m2, i de solar, entre 5 i 7 x 25. Esquerra (ponent): Cal Mestre; dreta (llevant): Cal Rènec; davant (migdia): Carrer de la Vinya, i a l'esquena (nord), horts de Ca l'Aseta

Casa de vers el 1910, a penes afectada més que amb les adequacions i modernitzacions necessàries

 
 

 

 

 

Cal Xic Benet,

part de darrere

Una altra vista de la faça-na del Carrer de la Vinya

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)