Cal Susagna

 

 

 
 

['kalsu'sagnə]

 

Cal Susagna

Carrer de la Vinya, 16

(abans, 12 o 14)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

 

Cadastre:

Finques urbanes 8138003 (8138003DG1283N0001HZ)

417998,3 E – 4623674,6 N

447,4 m alt

Solar de Cal Susagna, des

de la Riera de Sant Joan

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: Francesc Saladich, major de dies, jornaler al Rossinyol (Cadastre, AMC)

1816: Carles Saladich i Givellà (Contribucions, ACalLluís)

1828: Carles Saladich (i Givellà), Antònia Puigmartí (i Valls), els oncles de Carles Teresa, Maria i Feliu Saladich (i ?), la seva germana Marga-rida, i els seus fills Caterina, Francesca, Rosa, Jaume i Joan Saladich i Puigmartí, i la minyona Francesca Estiragués (Padró, AMC)

1851 i 1855: Jaume Saladich (i Puigmartí), jornaler, Anacleta Pla (i Giol) i Benet Saladich i Pla (Padró, AMC) (Anacleta és esmentada com a Tecla el 1851)

1860, 1866-1868: Jaume Saladich (i Puigmartí), jornaler, Anacleta Pla (i Giol), Benet i Valentí Saladich i Pla (Padrons, ACalLluís i AMC)

1880: Jaume Saladich i Puigmartí, jornaler, Anacleta Pla i Giol, Benet i Valentí Saladich i Pla, Maria Estrada i Musarra, muller de Benet, i Jaume, Alfons i Josep Saladich i Estrada (Padró, AMC)

1904: Benet Saladich i Pla, jornaler, Maria Estrada i Musarra i Jaume i Josep Saladich i Estrada (Padró, AMC)

1911: Benet Saladich i Pla, jornaler, vidu, Jaume Saladich i Estrada, jornaler, Lluïsa Viñetas i Armadans i Josep i Florenci Saladich i Viñeta (Padró, AMC)

1920 a 1924: Benet Saladich i Pla, jornaler, vidu, Jaume Saladich i Estrada, jornaler, Lluïsa Viñetas i Arnaus i Josep, Florenci, Joan i Frances-ca Saladich i Viñeta (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Jaume Saladich i Estrada, jornaler, Lluïsa Viñetas i Armadans (malgrat el canvi de segon cognom, és la mateixa dels dos ante-riors) i Josep, Florenci i Joan Saladich i Viñetas, obrers (Padrons, AMC i AMMdC)

1940 i 1945: Jaume Saladich i Estrada, jornaler, i Lluïsa Vinyeta i Valls (malgrat el canvi de segon cognom, és la mateixa dels dos anteriors) (Padrons, AMMdC)

1950: Lluïsa Vinyeta i Valls, pensionista (Padró, AMMdC)

1953: Joan Saladich i Vinyeta, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu, indubtablement, a una de les seves estadants,

Francesc Saladich > Carles Saladich i Givellà (herència) > Jaume Saladich i Puigmartí (herència) > Benet Saladich i Pla (herència) > Jaume Saladich i Estrada (herència)  > Joan Saladich i Vinyeta (herència)

Casa de dues plantes, destinada a habitatge; fa 10,5 x 15,5 m2 de construcció per 10,5 x 27 de solar; dreta (ponent): Cal Joan Sastre (ara placeta i abans, fàbrica tèxtil); esquerra (llevant): Cal Ton; davant (nord): Carrer de la Vinya; darrere (migdia): Riera de Sant Joan

Casa que datava de vers el 1700, actualment del tot en ruïnes; actualment és un solar ple d'herbes. Només queden les parets mestres del perímetre, i la segona planta de l'antic edifici ha desaparegut. Només se'n conserven les finestres a la façana principal

 
 
 

 

 

La façana, des de ponent

Una altra vista, des de llevant

El solar de Cal Susagna,

des de ponent

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)