Cal Sastre

 

 

 
 

['kal'sastɾə]

 

Cal Sastre, la casa de la dreta

Carrer de la Vinya, 20

(abans, 14 o 22)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

 

Cadastre:

Finques urbanes 8138009 (8138009DG1283N0001QZ)

418068,0 E – 4623639,7 N

446,6 m alt

Façana de darrere, sobre la riera

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783:

1816: Anton Closella (Contribucions, ACalLluís)

1828:  (Padró, AMC)

1851:  (Padró, AMC)

1856-1857:  (Padró, AMC)

1860:  (Padró, ACalLluís)

1866-1868:  (Padró, AMC)

1880:  (Padró, AMC)

1904:  (Padró, AMC)

1911: Francesc Roca i Turull, sastre, i Dolors Arenillas i Puyal, modista, Teresa, Martí i Ramona Roca i Arenillas; Tomàs Arenillas i Zurita, jornaler, Ramona Puyal i Lleita, modista, i Antònia Tebas i Arenillas, neboda, aprenent (Padró, AMC)

1920 a 1930: Francesc Roca i Turull, sastre, i Dolors Arenillas i Puyalt, modista, Teresa, Martí, Ramona i Francesca Roca i Arenillas; Tomàs Arenillas i Zurita, jornaler, i Ramona Pujalt i Llerta, modista (Padrons, AMC)

1935: Francesc Roca i Turull, sastre, i Dolors Arenillas i Pujol, modista, Ramona Pujol i Llerta, mare de la darrera, modista, Martí Roca i Arenillas, sastre, i Maria Arenillas i Berger, modista (Padró, AMMdC)

1940: Martí Roca i Arenillas, sastre, la muller de Martí, Maria Arenillas i Berché, modista, Pilar Roca i Arenillas; Francesc Roca i Turull, sas-tre, i Dolors Arenillas i Puyal, modista, a més de Ramona Pujal i Llerta (Padró, AMMdC)

1945: Martí Roca i Arenillas, sastre, la muller de Martí, Maria Arenillas i Berché, modista, Pilar Roca i Arenillas; Francesc Roca i Turull, sas-tre, i Dolors Arenillas i Puyal, modista (Padró, AMMdC)

1950: Martí Roca i Arenillas, sastre, la muller de Martí, Maria Arenillas i Berché, modista, llur filla Maria Pilar Roca i Arenillas i la mare d'ell, Dolors Arenillas i Puyal, modista (Padró, AMMdC)

1953: Martí Roca i Arenillas, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Dolors Arenillas i Puyal, modista, Martí Roca i Arenillas, sastre, Maria Arenillas i Berché, modista, i llur filla Maria Pilar Roca i Areni-llas (Padró, AMMdC)

1960: Maria Arenillas i Berché, comerciant, Maria Pilar Roca i Arenillas, perruquera, i Anna Maria Gironès i Roca (Padró, AMMdC)

El Nom de la casa es deu al seu estadant,

Martí Roca i Arenillas

Casa de tres plantes destinada a habitatge i comerç; fa 5 x 19 m2 de construcció, per 5 x 27 de solar. Dreta (ponent): Cal Ton; esquerra (llevant): Cal Pep Sastre; davant (nord): Carrer de la Vinya; darrere (migdia): Riera de Sant Joan

Casa refeta el 1905 damunt del solar que ocupava una casa anterior, probablement de mitjan segle XVIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)