Cal Regató

 

 

 
 

['kalrəɣə'to]

 

Cal Regató, al centre-esquerra

Carrer Xic, 11

(abans, 9)

 

(antigament, Carrer

de Sant Llogari)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338714 (8338714DG1283N0001IZ)

418171,7 E – 4623607,2 N

451,4 m alt

La casa, al centre de la imatge

 

Casa citada el 24 d'abril del 1864 en la declaració que fa Jaume Puigmartí i Mussarra dels béns rebuts de la seva muller, per tal de proce-dir a la inscripció en el Registre de la Propietat de Manresa (Not. de Moià Joaquim Otzet i Corominas, AHPM F-25, núm. 25)

Propietaris i estadants:

1860: Jaume Puigmartí, jornaler, Paula (Comellas), Valentí Puigmartí, jornaler, i Valentina Puigmartí (Padró, AMC)

1864: Jaume Puigmartí i Musarra, bracer, Paula Comellas, Valentí Puigmartí i Cumellas, Carme Catot, i Maria (Comellas i) Puigmartí, vídua, mare de Paula Comellas (Padró, AMC)

1866 i 1868: Jaume Puigmartí i Comellas, bracer vidu, Valentí Puigmartí i Cumellas, Carme Catot, Josep, Lluís i Concepció Puigmartí i Ca-tot (Padró, AMC)

1880: Valentí Puigmartí i Cumellas, Carme Catot i Farràs i Concepció, Rosa i Jaume Puigmartí i Catot (Padró, AMC)

1904: Manuel Coma (per error: és Canet) i Capdevila, pagès, Concepció Puigmartí i Catot i Anna, Josep, Josepa i Carme Canet i Puigmartí (Padró, AMC)

1911: Manuel Canet i Capdevila, pagès, Concepció Puigmartí i Catot, i Maria Anna, Josep, pagès, Josepa, Carme i Joan Canet i Puigmartí (Padró, AMC)

1921: Manuel Canet i Capdevila, pagès, Concepció Puigmartí i Catot, i Josep, pagès, Josepa i Joan, pagès, Canet i Puigmartí (Padró, AMC)

1935: Manuel Canet i Capdevila, pagès vidu, Joan Canet i Puigmartí, obrer, i Carolina Canet i Puig, afillada (Padró, AMMdC)

1950: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1955: Ramon Moya Moreno, Benita Piñero Ruiz, Marina, Ramon i Emiliano Moya Piñero. Més tard s'hi afegirien  i Anselm (Padró, AMMdC)

El nom de la casa deu provenir del sobrenom posat a algun dels seus propietaris o estadants. Un regató és una regata petita, un solc petit, o bé el nom que s'aplica a un revenedor de coses a la menuda, especialment el venedor ambulant de quincalleria i altres coses petites. La persona que era coneguda amb aquest sobrenom era Joan Canet i Puigmartí, anteriorment esmentat

Paula Comellas i Puigmartí > Jaume Puigmartí i Musarra (matrimoni) > Valentí Puigmartí i Cumellas (herència) > Concepció Puigmartí i Catot (herència) > Manuel Canet i Capdevila (matrimoni) > Joan Canet i Puigmartí (herència) > Ramon Moya Moreno (lloguer)

Casa amb hort rere seu de mig picotí, en el número 9 modern i 5 antic del carrer de Sant Llogari. Limita a la dreta, orient, amb la casa i hort de Jaume Sanllay, a migdia, o enfront, amb el carrer; a l’esquerra, o ponent, amb la casa i hort de Francesc Picañol, i a cerç, o a l’es-quena, amb terres de Jaume Puigmartí (Notari de Moià Joaquim Otzet i Corominas, AHPM F-25, núm. 25) (l'actualment anomenat Camp del Met -de Jaumet-, camp de futbol de la Monistrolenca

Casa refeta de manera important el 1975; no conserva res de la casa primitiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tornar al Carrer Xic