Cal Rènec

 

 
 

['kal'rɛnək]

 

Cal Rènec, la casa del mig

Carrer de la Vinya, 5

 

(abans, núm. 9)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238128 (8238128DG1283N0001XZ),

                                     (8238128DG1283N0002MX) i

                                     (8238128DG1283N0003QM)

418010,5 E – 4623682,9 N

 

449,6 m alt

La casa, des de ponent

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: Valentí Ponsa i Bufí, jornaler ferrer (Cadastre, AMC)

1828: Jacint Ponsa i Matamala, Magdalena Ferràs, els seus germans Francesc i Josep, i els seus fills Feliu, Maria i Teresa Ponsa i Ferràs, a més de Llogari Riera, criat ferrer, i Teresa Riera, minyona (Padró, AMC)

1851: Francesc Ponsa i Matamala, Magdalena (?), Josep i Maria Ponsa (i ?)  (Padró, AMC)

1855: Valentí Ponsa i Matamala, jornaler, Maria Font i Ciuró i Francesc, Feliu, Teresa i Maria Ponsa i Font (Padró, AMC)

1860: Valentí Ponsa i Matamala, jornaler, Maria Font i Ciuró i Àngela, Teresa, Francesc, Feliu, Pere i Sebastià Ponsa i Font (Padró, ACalLluís)

1866: Valentí Ponsa i Matamala, jornaler, Maria Font i Ciuró i Josep, Teresa, Francesc, Feliu, Pere i Sebastià Ponsa i Font (Padró, AMC)

1868: Valentí Ponsa (i Matamala), jornaler, Maria Font (i Ciuró) i Francesc, Feliu, Pere i Sebastià Ponsa i Font (Padró, AMC)

1880: Valentí Ponsa i Matamala, jornaler, Maria Font i Ciuró, Sebastià i Josep Ponsa i Font, jornaler, la muller del darrer, Carme Hosta i Cal-vet, i Margarida, Antònia i Àngela Ponsa i Hosta (Padró, AMC)

1882: Valentí Ponsa i Matamala, Rènec, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Josep Ponsa i Font, jornaler, Teresa Roig (i Sors), segona muller seva, i Maria i Jaume Ponsa i Osta (Padró, AMC)

1911: Josep Ponsa i Font, jornaler, Teresa Roig i Sors i Jaume Ponsa i Osta, jornaler (Padró, AMC)

1920 i 1921: Jaume Ponsa i Hosta, jornaler, Concepció Ginesta i Gubianas i Josep Ponsa i Ginesta (Padrons, AMC)

1924: Jaume Ponsa i Hosta, jornaler, Concepció Ginesta i Gubianas i Josep i Florenci Ponsa i Ginesta (Padrons, AMC)

1930, 1935 i 1940: Jaume Ponsa i Hosta, jornaler, Concepció Ginesta i Gubianas, Josep i Florenci Ponsa i Ginesta (Padrons, AMC i AMMdC)

1945: Jaume Ponsa i Hosta, jornaler, Concepció Ginesta i Gubianas, Florenci i Josep Ponsa i Ginesta, jornaler, Isabel Puig Vilaregut i Jaume Ponsa i Puig  (Padró, AMMdC)

1950: Jaume Ponsa i Hosta, jornaler, Concepció Ginesta i Gubianas, Josep, Jaume i Lluís Ponsa i Ginesta, a més de la muller de Josep, Isabel Puig i  Vilaregut (Padró, AMMdC)

1953: Jaume Ponsa i Hosta, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Jaume Ponsa i Hosta, jornaler, Concepció Ginesta i Gubianas, Josep Ponsa i Ginesta, jornaler, Isabel Puig Vilaregut, Jaume, jornaler, i Lluís Ponsa i Puig (Padró, AMMdC)

1960: Josep Ponsa i Ginesta, jornaler, Isabel Puig Vilaregut, Jaume, jornaler, Lluís, Maria Aurora i Arcadi Ponsa i Puig, a més de Concepció Ginesta i Gubianas (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu, segons una versió, al fet que el propietari i estadant de la casa tenia conreus de mongetes rènegues; una altra versió atribueix el nom de la casa al fet que el de Cal Rènec tenia a la cara una llúpia semblant a una mongeta rènega

Valentí Ponsa i Bufí > Jacint Ponsa i Matamala (herència, fill) > Francesc Ponsa i Matamala (herència, germà) > Valentí Ponsa i Matamala (herència, fill) > Josep Ponsa i Font (herència) > Jaume Ponsa i Hosta (herència) > Josep Ponsa i Ginesta (herència) > Isabel Puig i Vilare-gut (herència, marit)

1882: Casa de tres plantes, fa 324 m2. 1953: Casa de 3 plantes destinada a habitatge; fa 9 x 12 m2 la construcció i 9 x 36 de solar. Esquerra (ponent): Cal Puig Xic; dreta (llevant): Cal Pius, o Cal Catot; davant (migdia): Carrer de la Vinya, i a l'esquena (nord), horts de Ca l'Aseta i Cal Lluís

Casa del 1956, substituí la casa antiga que hi havia al mateix lloc; el 1998 hi fou afegit encara un pis més

 

 

 

 

 

Façana principal,

al Carrer de la Vinya

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)