Cal Pep Sastre

 

 

 
 

['kal'pɛp'sastɾə]

 

Cal Pep Sastre, des de llevant

Carrer de la Vinya, 22

(abans, 16, 18 o 24)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

 

Cadastre:

Finques urbanes 8138009 (8138009DG1283N0001QZ)

418068,0 E – 4623639,7 N

446,6 m alt

Cal Pep Sastre, des de ponent

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1828:  (Padró, AMC)

1851: (Padró, AMC)

1856-1857:  (Padró, AMC)

1860:  (Padró, ACalLluís)

1866-1868:  (Padró, AMC)

1880: Josep Casarramona i Puigmartí, sastre, Maria Agna Puigmartí i Cumellas, Jaume, jornaler, Lluc, forner, Lluís, argenter, Francesc, car-reter, Josep, Lluïsa, Felipa i Joan, teixidor, Casarramona i Puigmartí, la muller del darrer, Teresa Picañol i Jo i Maria Agna Casarramona i Pi-cañol (Padró, AMC)

1882: Josep Casarramona i Puigmartí, Pep Sastre, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Joan Casarramona i Puigmartí, teixidor, Teresa Picañol i Jo, teixidora, i Josepa Ll? (Padró, AMC)

1911:  (Padró, AMC)

1920 i 1921: Josep Catot i Pasarell, paleta, Àngela Ponsa i Casas i Maria Catot i Ponsa; Francesc Casarramona i Rojas, forner, Francesca Pi-cañol i Tañà i Carme, Teresa, Júlia i Josepa Casarramona i Picañol (Padrons, AMC)

1924: Francesc Casarramona i Rojas, forner, Francesca Picañol i Tañà i Carme, Teresa, Júlia i Josepa Casarramona i Picañol, el marit de la Carme, Florenci Camps i Majoral, forner, i Maria Climent i Rossés, mestra, hoste (Padró, AMC)

1930 i 1935: Francesc Casarramona i Rojas, forner, Francesca Picañol i Tañà, Florenci Camps i Majoral, forner, Carme Casarramona i Pica-ñol, Francesca Camps i Casarramona, Júlia i Josepa Casarramona i Picañol, i Maria Teresa i Rosa Camps i Casarramona (Padrons, AMMdC)

1940: Florenci Camps i Majoral, forner, Carme Casarramona i Picañol i Maria Teresa, Rosa i Núria Camps i Casarramona; Francesc Casarra-mona i Rojas, forner, Francesca Picañol i Tañà i Júlia i Josepa Casarramona i Picañol (Padró, AMMdC)

1945: Francesca Picañol i Tañà, vídua, Carme Casarramona i Picañol, rodetera, vídua, i Maria Teresa, Rosa i Núria Camps i Casarramona, a més de Josep Vilaró i Camps, forner, nebot (Padró, AMMdC)

1950: Carme Casarramona i Picañol, rodetera, vídua, i Rosa i Núria Camps i Casarramona (Padró, AMMdC)

1953: Carme Casarramona i Picañol (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 i 1960: Carme Casarramona i Picañol, rodetera, vídua, Núria Camps i Casarramona, brodadora, vídua, i Jaume Catot i Mir, oncle, jubi-lat (Padró, AMMdC)

El Nom de la casa es deu al seu estadant,

Carme Casarramona i Picañol

Casa de quatre plantes destinada a habitatge i comerç; fa 9,3 x 17 m2 de construcció, per 9,3 x 26 de solar. Dreta (ponent): Cal Sastre; es-querra (llevant): Cal Fuster; davant (nord): Carrer de la Vinya; darrere (migdia): Riera de Sant Joan

Casa de vers 1800 o lleugerament anterior; ha sofert modernitzacions que no han afectat gaire l'estructura original

 

 

 

 

 

Façana posterior de la casa, de la banda de la riera

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)